Prosinec 2010

ZAJÍMAVOSTI

8. prosince 2010 v 22:50 ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ
Jakým způsobem se lze přepínat mezi nainstalovanými klávesami? Stačí klepnout myší na indikátor klávesnice na hlavním panelu nebo klávesovou zkratkou. Standardní nastavení klávesnicové zkratky je levý Alt + Shift, může však být změněná na Ctrl+Shift.nKterý z níže uvedených typů souborů je často používán při práci s obrázky? - a) .bmp, b) exe, c) .txt, d) .doc Z uvedených typů souboru se obrázků může pouze týkat .bmp. (Jinak .exe jsou spustitelné soubory - programy, txt jsou textové soubory, .doc je textový dokument v aplikačním programu MS Word).nJak postupovat při
naformátování diskety a co se při této akci stane se soubory, které na ní byly.Formátování je příprava diskety (i disku) na to, aby se na ni mohla ukládat a uchovat data. Způsobuje vymazání všech souborů Disketa se naformátuje tak, že nejprve musíme disketu správně vložit do disketové mechaniky. Pak poklepáme na ikonu Tento počítač. V otevřeném okně klepneme pravým tlačítkem myši na disketovou jednotku a ze zobrazení místní nabídky vybereme příkaz Naformátovat. Zobrazí se dialogové okno pro formátování diskety. Dále zvolíme nastavení formátování - tj. kapacita diskety, druh formátování, případně do políčka Jmenovka svazku napíšeme název pro disketu. Poté klepneme na tlačítko Spustit a vyčkáme, než se celá akce dokončí. Po ukončení formátování se vypíše tabulka o stavu diskety. Nyní stačí klepnout na tlačítko Zavřít a poté, pokud nechceme formátovat další disketu, opět klepneme na tlačítko Zavřít.n Myslíte, že se dá postupovat pří formátování USB flash disků podobně jako u diskety? Podobně jako u diskety se dá postupovat pří formátování USB flash disků. Oproti disketě je tu navíc výběr systému souborů pro formátování, protože se jedná o větší ukládací prostor, můžeme zvolit i systém souborů NTFS.n Jak by se mohl naformátovat USB flash disk. Co se při této akci stane se soubory, které na něm byly.Fleška se dá do počítače, do USB portu (tj. USB pasch disk). Kliknu pravou myší na disketovou jednotku, kde je fleška, (F), a dám formátovat a spustit. nMusí být na hlavním panelu vždy zobrazeny hodiny?Zobrazení hodin na hlavním panelu závisí na našem nastavení. Klepneme pravým tlačítkem myši na hlavní panel a ze zobrazené místní nabídky vybereme příkaz vlastnosti. V zobrazeném dialogovém okně se podíváme, zda máme zatrženou volbu Zobrazovat hodiny či ne. Na ní vše záleží.nCo znamená odinstalování programu?Odinstalovat program ne znamená jen smazat jeho adresář, ale je třeba odstranit i další součásti, které byly při jeho instalaci do počítače umístěny. Proto v okně Ovládací panely klepneme na ikonu Přidat nebo odebrat programy. Zobrazí se nám všechny aktuálně nainstalované programy. Program, který již na počítači nechceme mít, označíme a poté klepneme na tlačítko Změnit nebo odebrat. Pak se postupuje podle průvodce odinstalováním programu.nKde můžete do počítače nainstalovat tiskárnu? Z nabídky Start vybereme postupně příkazy Nastavení a Tiskárny a faxy. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém klepneme na položku Přidat tiskárnu. Spustí se průvodce instalací tiskárny, který by nás měl vést krok po kroku celou instalaci.nZapíná se spořič obrazovky pravidelně vždy po 10 minutách nebo je tomu jinak?Ne, vše si nastavuji sama. Kliknu pravým tlačítkem myši na pracovní ploše a ze zobrazení místní nabídky vyberu položku Vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém přejdu na kartu Spořič obrazovky. Zde si mohu nastavit typ spořiče i jeho časování.nZnamená vyčištění disku jeho úplné vymazání? Nejedná se o vymazání celého disku, ale jde jen o jeho čištění pomocí nástroje vyčištění disku. Může se použít k uvolnění místa na pevném disku odstraněním dočasných souborů Internetu, odebráním nainstalovaných součástí a programů, které nejsou používány a také vyprázdněním koše.nKterý z níže uvedených typů souborů je častopoužíván při práci s internetovými stránkami? - a) .bmp, b) exe, c) .htm, d) .doc Z uvedených typů souboru se webových stránek může pouze týkat .htm. (Jinak .exe jsou spustitelné soubory - programy, .bmp jsou obrázkové soubory,které se nemohou do internetových stránek vkládat a .doc je textový dokument v aplikačním programu MS Word).nKterá z následujících kombinací kláves může restartovat počítač? - Shift + Alt + Delete; Ctrl + Shift + Delete; Ctrl + Alt + Delete; Shift + Esc + Delete Restartovat počítač lze klávesou Ctrl + Alt + Delete. nKde můžete na počítači zjistit, co znamená pojem Komprese souboru a jak je třeba postupovat, abyste se potřebnou informaci dozvěděli? Pro vysvětlení pojmů a různých pracovních postupů používaných v systému můžeme použít nápovědu. Tu spustíme přes nabídku Start a Nápověda a odborná pomoc. V zobrazeném okně nápovědy si lze zvolit, jaký typ informace potřebujeme nebo co chceme dělat. Také ale můžeme do políčka Hledat přímo zapsat náš problém a po klepnutí na ikonu šipky se začnou témata nápovědy vyhledávat. Ze seznamu zobrazených témat si pak vyberu to, co mi nejvíce vyhovuje. Případně si i prohlédnu více podobných témat.n Co je to správce úloh a jak ho spustíte? Program Správce úloh mi dá informace o programech a procesech spuštěných v pošítači. Zobrazí se také nejběřnější pouřívaná měčení výkonu pro procesy. Je možné zobrazit stav spuštěných programů a ukončit programy, které přestaly odpovídat. Nepleťme si správce souborů jako třeba Průzkumník Windiws se Správcem úloh.nCo se děje při instalaci programu do počítače? -→ Skoro všechny programy od velkých firem mají v sobě tzv. instalační program, který by měl kontrolovat následující věci: a) projít systém našeho počítače a zjistit možné problémy s kompatibilitou, b) zkontrolovat, zda máme na pevném disku dost místa pro úspěšnou instalaci, c) vytvořit potřebné složky pro program, d) dekomprimovat komprimované soubory nového programu e) přidat nová písma (hlavně grafické editory) a ovladače potřebné k provozu programu (různé encyklopedie nebo hry), f) ke konci instalace se objeví návrh na automatickou registraci programu g) většina programů provede restart počítače. Závěrem píši, že se jednotlivé instalační programy od sebe liší, ale uvedený seznam platí obecně, tj., že program, který právě instalujeme, tak úplně vše dělat nemusí.nPostup, jak postupovat, když se na
hlavním panelu nezobrazuje čas. Dále, jak můžeme na počítači rychle zjistit datum →
Na vlastnostech hlavního panelu závisí, jestli jsou na hlavním panelu zobrazeny hodiny či ne. Klepneme pravým tlačítkem myši do hlavního panelu a z místní nabídky vybereme příkaz Vlastnosti. Na první kartě zobrazeného okna s názvem Hlavní panel zatrhneme volbu Zobrazovat hodiny klepnutím do políčka. Volbu potvrdíme klepnutím na OK. Když máme v hlavním panelu zobrazeny hodiny, tak datum lehce zjistíme tak, že myší najedeme do zobrazeného času a chvilku zde zůstaneme. Po chvíli se objeví v malém rámečku aktuální datum. nKde můžeme v rámci operačního systému zjistit velikost disku C: počítaře a kolik je na něm ještě volného místa? → Toto můžeme zjistit několika způsoby. Např. v Průzkumníku Windows klepneme pravým tlačítkem na ikonu pevného disku a ze zobrazené místní nabídky vybereme položku Vlastnosti. A hned z obrázku vidíme velikost pevného disku a velikost volného místa na disku.n Jak se pozastaví tisk souboru v tiskové frontě? pokud se zobrazí ikona tiskárny na hlavním panelu vpravo u indikátoru, tak na ní poklekáme. Pokud z nějakých důvodů ne, pak musíme v nabídce Startklepnout na položku Nastavenía pak na Tiskárny a faxy. Dále poklepáme na ikonu tiskárny, kam jsme tisk poslali. U obou případů se zobrazí Správce tisků dané tiskárny s dokumenty, které čekají na tisk ve frontě. Označme ten, který chceme pozastavit a v nabídce Dokumentklepneme na položku Pozastavit tisk.nOznačení více souborů jako nesouvislá oblast je pomocí klávesy Ctrl n Tlačítko Start se zaktivuje pomocí kláves Ctrl+Esc n Klávesová zkratka Ctrl+C nakopíruje označený soubor
do schránky Windows a Klávesová zkratka Ctrl+V ji ze schránky na požadovaném místě vyzvedne.
nKde můýeme nejrychleji otevřít soubor, se kterým jsme před chvílí pracovali? Z nabídky Start vyberu položku Dokumenty a klepnu zde na název souboru, se kterým jsem před chvílí pracovala. Soubor se otevře přímo vtom editoru, ve kterém byl tvořen. Může zde být maximálně
položek. nJak vysypu koš? →Na pracovní ploše klepnu na ikonu Koš pravým tlačítkem myši. Pak vyberu položku Vysypat koš. Pak se mě to optá, zda-li se opravdu mají všechny soubory odstranit. Já klepnu na tlačítko Ano a koš bude vysypán.nTyp souboru .gif jsou bitmapové obrázky s max. 255 stupní barev; .jpg je také bitmapový formát,který je často pouříván při práci s fotografiemi;
.xls jsou sešity vytvářené v MS Exel a soubor .mp3 je často používán se zvukem.nVÝCHOZÍ TISKÁRNA A NASTAVENÍ ZMĚN: výchozí tiskárna je ta z připojených tiskáren, která se použije při tisku spuštěném po klepnutí na ikonu Tisk v panelu nástrojů daného programu nebo ta, která se nabízí v dialogovém okně Tisk hned po otevření dialogového okna. VÝCHOZÍ TISKÁRNA se nastaví tak, že ve složce Tiskárny a faxy pod nabídkou Start, Nastavení, Tiskárny a faxy. Otevře se nám dialogové okno s ikonami všech nainstalovaných tiskáren. U jedné z ikon se nachází symbol zátržítka üv černém kolečku, který nám sděluje, že jde o výchozí tiskárnu. Jestli chceme nastavit jinou výchozí tiskárnu, pak stačí na ni pravým tlačítkem myši klepnout a z místní nabídky vybrat položku Nastavit jako výchozí.nOmylem smazaný soubor, který byl na pevním disku a nyní je omylem v koši můžeme zachránit tak, že poklepáním na ikonu Koš se nám koš otevře. My vyhledáme soubor, který potřebujeme zachránit a označíme ho. Pak na něj klepneme pravým tlačítkem myši a ze zobrazené místní nabídky vybereme příkaz Obnovit.nProgram Mapa znaků můžeme použítpro vkládání znaků, které se nachází na klávesnici. Také v něm můžeme zjistit i kombinace kláves, kterými se dá vložit daný znak rychle z klávesnice.nZobrazte okno se seznamem nainstalovaných tiskáren a toto okno nasnímejte a uložte jako obrázek do souboru Test.doc. Otevřu si nabídku Start, Nastavení a příkaz Tiskárny a faxy okno se seznamem nainstalovaných tiskáren. Pak stisknu klávesy Alt+PrintScreen a dialogové okno bude nasnímané ve schránce Windows. Pak přejdu do souboru Test.doc a dám příkaz
Vložit nebo stisknu klávesu Ctrl+V. Pokud budu chtít nasnímat celou obrazovku, pak stisknu jen klávesu PrintScreen.ZÁKLADY

8. prosince 2010 v 20:32 ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ
Počítač se skládá ze 4 částí- základní jednotka, monitor, klávesnice, myš. Dále má periferní zařízení (přídavná zařízení počítače - je to vše kolem nás), kam patří tiskárny, skenery, reproduktory, mikrofony,modemy a webové kamery.Všechny tyto části jsou technickým vybavením počítače -. Hardware (HW) - počítač a veškerá zařízení, která mohou být k počítači připojena. Je to všechno, na co si můžeme sáhnout. Je to technické vybavení(skříň, myš, klávesnice, reproduktory, pevný disk…) Desktop - je to skříň na stole; Toner (věž) - na stojatě, pod stolem (bedna). Vstupní zařízení je Skener, touchpad, joystick, …Dotyková obrazovka může být také vstupem a výstupem. Obrazovka neboli monitor - nejlepší plochá, aby se neničil zrak. Dnes jsou LCD monitory. Tenké monitory, které jsou v součastné době nejvíc populární
se označují LCD.
Myš- u notebooků je touchpad neboli trackball). Obsah skříně: Procesor (též mikroprocesor, někdy se říká srdce nebo mozek počítače). Slouží k zpracování instrukcí od monitorů, kterými je řízen. Jednoty: MHz (Megaherce), GHz (Gigaherce).   Procesor (CPU) má v počítači význam jako Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i vykonání instrukcí uložených v operační paměti počítače.Web úschovny - zde se také dají ukládat pod heslem data.Software (SW) -celé programové vybavení počítače (nehmotné, vše chytré, proč počítač pracuje a co dělá. Veškeré data, tabulky, programy, wordy…) Software OEM = software, který zakoupíme společně s počítačem. Adware je Software, který je dostupný ke stažení bez jakýchkoliv poplatků, který si stáhnete zdarma z internetu, ale obsahuje reklamu.. Neustále zobrazuje reklamní bannery. Ze softwarů běžně doma nevyužijeme AutoCAD. Z
programů se mohou legálně volně šířit-
shareware a freeware. Freeware - software, který se využívá zdarma. Netvare (NW) je síťové prostředí a technické vybavení (net = síť, dokážu se domluvit s druhými lidmi). NW = internet, nemocniční informační systém - intranet - v podniku - podniková síť, městská síť - funguje ve městě….BIT - jednotka = 1 nebo 0; BYTE - jednotka = Značí se B = 8 bytů. Je to kombinace jedniček a nul. Např. 10011001; 1 kiloBYTE (kB) = 1024 BYTŮ; 1megaBYTE (MB) = 1024kB; 1 gigaBYTE (GB) = 1024 MG. Seřazení jednotek podle velikosti od nejmenší po největší - B, kB,MB,GB Operační paměť (vnitřní) je paměť typu ROM (read only memory)-
je to zde uloženo trvale, slouží pouze ke čtení, nelze do ní zapisovat. Data jsou uchovány i po vypnutí počítače.Operační paměť RAM - používá se pro čtení i pro zápis, informace jsou uchovány pouze, pokud je přívod elektrického proudu.RAM = random access memory. RAM znamená paměť, ze které lze číst a může se do ní zapisovat. Disky (vnější paměť). Disky je vše, kam se dají zapisovat informace. Pevný neboli Harddisk -
pevný disk počítače
, ale i vše, kam jsou zapisovány informace - CD (to je to kolečko. Na
CD se data neuloží pouhým zkopírováním).
+ CD-ROM
(je místo, kam CD ukládám),
DVD, ZIP. Formátování disku znamená vymazání a přípravu pro ukládání nových dat. Operační systém = Základní programové vybavení počítače, a musí být na počítači. BIOS = musí být na počítači, je to základní program, bez kterého by žádný počítač nepracoval. Linux,
Windows =Operační systém. SAP = není operační systém. Textový editor slouží k psaní a úpravě textu. Corel Drav není textový editor. Grafická karta - umožňuje přenos digitálních grafických údajů. Zapisuje se do ní vše, co mohu vidět. Bez grafické karty bych měla černý monitor. Přídavné karty - zvuková karta (pokud chci zvuk - např. když se učím jazyky),jsou to karty, které si tam přidám.. Dnes má počítač vše zabudované. (SKYPE -kamera, sluchátka, mikrofon…dřív jsme to museli mít všechno zvlášť). Která z uvedených vět je pravdivá?
- a) Aplikace je jen jiný výraz pro označení programu. b Pro ochranu počítače před viry je třeba používat aktualizovaný antivirový program. Která z uvedených vět není pravdivá? A)Inteligentní terminál pro svou práci vždy požaduje ověření a potvrzení jednotlivých kroků na severu, ke kterému je připojen. B) Spamy jsou užitečné programy pro práci s poštou. C) K novému počítači již nekupujete operační systém, ten je tam automaticky nainstalovánE-komerce = obchodování na internetu, e-learning = výuka na Internetu nebo v jiné počítačové síti (firemní, školní…)Připojení k síti: ADSL -Způsob přenášení dat přes telefonní linku, který je výrazně rychlejší než obyčejné telefonní spojení; ISDN - je to digitální síť, lze současně používat internet i telefon. Dále bezdrátové připojení - WI-FI Aplikace = jiný výraz pro označení programu. počítačový vir = Program, který může neviditelně šířit v počítači a jeho úkolem je škodit na cizích počítačích ; Spam = Nevyžádaná pošta. Server = Počítač, který nabízí své služby ostatním počítačům v síti;
HTML
= Programovací jazyk používaný k vytváření formátovaných dokumentů pro web. Soubory s koncovkou .tmp = temporery a mohou se smazat. Počítač lze před častými výpadky proudu chránit pomocízdroje UPS. chránit počítač před viry =
neotevírat všechny přílohy v elektronické poště. Alias =    Obecně se jedná o náhradní jméno (přezdívku), které můžete v určitých situacích používat beta-verze programu - Oficiálně šířená verze nově vytvořeného programu, určená pro poslední testování před zahájením prodeje./ Slouží k posouzení a odzkoušení daného programu, aby se ještě před uvedením komerční verze do prodeje mohly udělat poslední opravy. CBT - Trénink práce s počítačem či jiným zařízením pomocí speciálního programového a hadwarového vybavení DTP =
Publukování pomocí počítače neboli Desktop PublishingPrůzkum = První etapou při vývoji aplikací. - Poslední etapou je: - testování OCR = metoda počítačového rozpoznání písmen z bitmapové předlohy (například při skenování) port USB =
Druh sběrnice počítače, která sjednocuje všechny porty do jednoho. Protokol = TCP/IP
Adresa IP =
Adresa počítače v síti, která přesně identifikuje počítač v celosvětové internetové síti. URL = adresa, která jedinečným způsobem identifikuje počítač v internetové síti. Disky CD, na kterých se dá zapisovat i mazat, mají označení:-CD-RW Y2K souvisí -
s rokem 2000 Která z uvedených vět je pravdivá? - b) Inkoustové tiskárny se často používají pro tisk v domácnostech, internet = počítačová síť, která umožňuje posílat zprávy, vystavovat informace, atd., antivirus =
program, který hlídá proti zavirování pouze elektronickou poštu. Zazálohovat data=
zkopírujete data na jinou mechaniku (pevný disk, pásku,…), LAN =
lokální počítačovou síť. WAN = rozsáhlou počítačovou síťsoftware OEM = software, který zakoupíte společně s počítačem. Přenosová rychlost - rychlost, kterou jsou aktuálně přesouvána data mezi počítači. Microsoft Outlook - není přímo určen pro komunikaci v reálném čase blog nebo web log - hledám na internetu, když budeme chtít někde zveřejnit své komentáře. pevný disk -
mívá ze zařízení obvykle největší kapacitu. internetové bankovnictví - finanční služby poskytované na internetu. FireWall - v souvislosti s ochranou počítače; zajišťuje ochranu počítače v síti. Spam -nevyžádaná poštaOperační systém - základní programové vybavení počítačeZákon o ochraně osobních údajů - ochrana osobních údajů každého člověkaBIOS -
Bez tohoto základního programu by počítač nepracovalSkype - není tabulkový editor WWW=webové stránky FTP - protokol pro přenos dat na internetu. USB port? - a) Druh sběrnice počítače, která sjednocuje všechny porty do jednoho. Co slouží v počítači k uložení dat i po jeho vypnutí? - pevný diskProgramy Microsoft Excel nebo OpenOffice Calc můžou pomoci při práci účetníIntranet =Firemní vnitřní počítačová síť
Nemoc při dlouhodobém používání počítače -RSI (poškození z opakované námahy). Je nutné zálohovat data? - Ano, protože při pravidelném zálohování se máte v případě poškození počítače k čemu vrátit. Co znamená zkratka VoIP? - technologie zajišťující hlasové volání přes internet. E-komerce je:obchodování na internetuJe bezpečné používat internet? - Ano, ale je třeba dodržovat určitá pravidla. Co znamená zkratka RSS? - Označení pro způsob šíření informací na internetu (Realy Simple Syndication). Jaký význam má pojem teleworking? - Je to práce na dálku a za pomocí informačních technologií tak šetří náklady zaměstnavatele.

sedmička

8. prosince 2010 v 12:50 ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ
Microsoft
WORD
Znak je (stavební )…stisknutí jedné klávesy. Odstavec - do doby, než zmáčknu enter. Kurzor - to, co nám tam bliká. Stránka 1z1 nebo 1z100…Pravítko - pomocí lišty nahoře a vlevo. Objekt
-část, která nevznikla napsáním, ale vložení, (Obrázek, graf, WordArt…). Dokument - celek vytvořený Wordem. Soubor - množina dat, uložená na disku, mohou tam být programy i dokumenty.

Základní stránka Wordu
- v horní části pás karet. Tlačítko v levém rohu nahoře OFIC, kde je hlavní nabídka. (Dříve to byl soubor). Nahoře je lišta s rychlým přístupem, kde je uložit….Zvětšení - lupou nebo kolečkem od myši.
Soubory a složky
Typ souboru
Co v něm je
Aplikační program
doc
Textový dokument
MS Word
txt
Jednoduchý textový dokument
Poznámkový blok
xls
tabulka
MS Excel
ppt
prezentace
MS PowerPoint
mdb
databáze
MS Access
pdf
Dokument určený jen pro prohlížení a tisk
Adobe Reader
jpg.jpeg, raw. tiff
fotoghrafie
Adobe Photoshop
Bmp, gif
obrázky
IrfanViev
wav
Zvukové soubory
Windows Media Player
mp3, mid
Hudební soubory
Windows Media Player
avi, mpeg
video soubory
Windows Media Player

EXE, COM - Jsou to koncovky aplikací souborů, mohou obsahovat i viry.
DOC -
Je to dokument ve Wordu, může mít makroviry
TXT - prostý text
bez formátování.
PDF -
přenositelný typ souboru, obsahuje text i grafiku a může být zabezpečenheslem.
RTF -
Je to forma WordPad, pro psaní textu,
JPG, GIF, BMP, TIF -
koncovky pro grafické soubory a obrázky.
MP3, MP4 - hudba, zvuky a může obsahovat i video,
AVI, MPEG, WM -
koncovky pro videa
HTML - internetové stránky
ZIP, PAR - komprimované soubory.
XLS - Excel
PPS, PPT - prezentace v PowerPointu

Prohlížeč internetových stránek je program, který se umí propojit s těmito stránkami a umožňuje jejich zobrazení na monitoru počítače. Bez prohlížeče by se nemohla zobrazit grafická úprava internetové stránky.
Prohlížeč internetu - potřebuji k prohlížení internetových stránek.lPomocí klávesyShift se může webová stránka zobrazit v novém okně.
lPomocí ikony aktualizovat, jsou to ty dvojité šipky, se v internetu Exploreru obnoví načítání dané web. stránky.
Ikona zavřít (x) zastaví načítání stránky.lHistorie -Najdu zde odkazy na stránky, které jsem v poslední době navštívila. Je to chronologicky seřazený průběh,co jsem otevřela naposledy.
Standardně je nastaveno stránky zobrazené za 20dnů.
Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ("síť sítí"), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících Internet je bezproblémová komunikace (výměna dat).
Firewall - je program nebo zařízení, které chrání počítač před napadením u počítačové sítě. Zabezpečené internetové stránky poznám podle označení protokolu http nebo podle obrázku zámku v adresním řádku prohlížeče.
RSS je Realy Simple Syndication. l
Názvy některých programů - Internet Explorer, Opera, Netscape, K-Ninja, Mozilla Firefox, Safari, axthon,…
Název doményje např. www.m-skoleni.cz l
Složka Oblíbené - Často navštěvované stránky, které jste si mezi oblíbené sami zařadili.
Na dříve otevřenou stránku se dostanu takto- Návrat je velmi jednoduchý, stačí klepnout na tlačítko Zpět nebo v rozbalovacím seznamu tlačítka Zpět vybrat některou z předchozích stránek. Jestliže klepnete na tlačítko Vpřed, vrátíte se na stránku, ze které jste se vraceli zpět.
Automatický podpis -Jedná se o text nebo podpis (přátelský, oficiální. Firemní,…), který se může automaticky vkládat do vybraných zpráv.l
Je bezpečné přímo v poště otevírat každou přílohu? - Nejlepší je přílohu si uložit do počítače a zkontrolovat antivirem nebo ještě lepší je ty zprávy vůbec neotvírat kvůli virům a smazat jako SPAM nebo dát do koše a z koše vysypat ještě neotevřené.
lJak se zpráva předá dál? - Předat dál - přeposlat a dopsat adresu toho, komu to přeposílám. Čili posílat dalšímu. Odpověď je odpovídám tomu, od koho jsem dostala zprávu. Pak je tam ještě odpovědět všem, tak na to pozor, aby se neodpovídalo všem. l(Zprávy, které se mažou, se opravdu standardně přesunou do složky
Odstraněná pošta, tj. do koše).
Zpráva má přílohu -Je u toho ikona - kancelářská sponka. (Přiložit kytku - je to s kancelář- skou spojkou).
Ve složce Odeslaná pošta najdu kopie odeslaných zpráv.l Pokud napíšu více adres v odesílané zprávě do políčka skrytá, - příjemci se vzájemně neuvidí.lZpráva může být označena příznakem stupně priority.
V doručené poště zprávy rychle uspořádáme: Zobrazit - uspořádat podle příjemce, data…
Automatická odpověď - k odpovědi v době nepřítomnosti na pracovišti.