Srpen 2006

15. Stop-loss

1. srpna 2006 v 23:50 | BOBOLIT |  KOMODITY

15. Stop-loss

V minulé kapitole jsme poprvé odhalili existenci něčeho, co se nazývá stop-loss. O co že tedy jde? Jde o nejdůležitější věc ve vašem obchodování. Nikdy nebude pro vaše obchody nic tak důležité, jako naučit se zcela automaticky používat stop-loss!
Nikdy ani na vteřinu nepomýšlejte na to, že by jste kdy obchodovali bez předem definovaného stop-lossu!
Jesse Livermore, akciový spekulant považovaný většinou profesionálních obchodníků za největšího spekulanta-génia všech dob, opakovaně dokázal doslova během několika týdnů vydělat multi-miliónové jmění. Co je však daleko více zarážející je skutečnost, že stejné jmění dokázal prodělat doslova během pár hodin! A tak tento velikán - možná největší z největších - nakonec zemřel v chudobě a obrovských dluzích. Jak je to možné? Jesse Livermore ve svém obchodování prakticky nikdy nepoužíval stop-loss.
Stop-loss = základní ochrana proti finančnímu krachu.
Jesse Livermore obchodoval výhradně "na jistotu". O každém obchodě, do kterého se kdy pustil, byl natolik přesvědčený (a většinou se jeho přesvědčení potvrdila), že se velmi často ani v myšlenkách neobtěžoval přemýšlet o nějaké krajní hranici, při které by dobrovolně inkasoval ztrátu a smířil se tak s realitou, že v daný moment nejde trh tím "správným" směrem (velmi často trh takovýmto směrem šel až mnohem později, než Jesse Livermore předvídal - tzn. jeho problém téměř nikdy nebyl v přesvědčení směru trhu, ale spíše ve správném načasování).
A právě tím, že neměl Jesse Livermore nikdy žádnou krajní hranici, nebo-li stop-loss, jeho ztráty mohly narůst do rozměrů, kdy se pro něho staly osudovými.
Co to tedy stop-loss (SL) je?
STOP-LOSS je předem definovaná krajní hranice, při které dobrovolně inkasujeme malou ztrátu dříve, než se taková rozroste do ztráty obří.
Pojďme si nyní demonstrovat stop-loss a jeho použití na názorném příkladu:
Řekněme, že jsme právě dostali skvělý vstupní signál v OCT SUGAR#11. Trh právě prolomil velmi silnou support-resistance (S/R) bariéru a zamířil směrem dolů (viz obr. 1)
Obr. 1. Ukázka obchodu se použitím strategie PRORAŽENÍ S/R BARIÉRY
Jelikož se jedná o průlom skutečně velmi silné S/R bariéry, předpokládáme, že by mohl trh i nadále pokračovat směrem dolů a tak zadáme příkaz prodat 1 kontrakt (sell 1 contract) pod LOW (L) posledního obchodního dne (viz obr. 2)
Obr. 2. Na základě proražení S/R bariéry prodáváme 1 kontrakt OCT SUGAR.
V tento moment bychom však měli být zároveň i maximálně obezřetní a položit si otázku: co budeme dělat, pokud trh bude pokračovat našim předpokládaným směrem, my budeme exekuováni, ale trh se záhy otočí proti nám a bude pokračovat směrem nahoru? V takovémto případě bychom čelili možnosti neomezených ztrát. Proto je třeba se již od samého začátku proti takovýmto možným ztrátám chránit, a to právě tím, že spolu s příkazem k prodeji 1 kontraktu pošleme našemu brokerovi zároveň i pokyn zadat do trhu v případě exekuce i stop-loss, nebo-li nákupní příkaz, který by násvčas dostal ven ze ztrátové pozice. Velikost stop-lossu bychom pak stanovili těsně nad S/R bariéru (viz obr. 3).
Obr. 3. Abychom se ochránili proti případu, kdy by se trh v momentě kdy budeme v krátké pozici otočil proti nám, spolu s prodejním příkazem pošleme našemu brokerovi i příkaz zadat do trhu STOP-LOSS. Ten v tomto případě umisťujeme těsně nad S/R bariéru.
V tuto chvíli jsme tedy chránění proti možnosti, že se trh otočí proti nám a proti možnosti neomezených ztrát. Pojďme ale dál. Jak jsme předpokládali, tak se i stalo a my jsme tak byli exekuováni hned následující den do jedné krátké (short) pozice (viz obr. 4).
Obr. 4. Právě jsme byli exekuováni do krátké pozice. Broker tedy ihned po exekuci umístil do trhu i náš STP-LOSS, takže jsme již od začátku chráněni proti možnému nenadálému pohybu proti nám.
Hned následující den jsme tedy v mírném otevřeném profitu a vše se odvíjí jak má. Následující dny však již tak optimistické nejsou: trh se zdá být váhavý a nejistý o svém dalším směru (viz obr. 5).
Obr. 5. Trh se krátce po naší exekuci skutečně otočil a místo zisků nás začal dostávat do mírných ztrát
Dokonce to vypadá, jako by si trh svůj původní směr dolů rozmyslel a rozhodl se vyrazit směrem nahoru. Tato domněnka se záhy ukáže jako opodstatněná a trh skutečně - hnán býčími fundamentálními faktory - otočí na delší dobu svůj směr směrem vzhůru. My jsme tak tedy již za krátkou dobu vyřazeni z trhu. (viz obr. 6)
Obr. 6. Trh vyrazil prudce vzhůru. Naše domněnka, že trh půjde dolů a my vyděláme na krátké pozici nebyla potvrzena a tak jsme po pár dnech v pozici venku z trhu díky STOP-LOSSu, který nás ze ztrátového trhu automaticky vyřadil s PŘEDEM JASNĚ DEFINOVANOU ZTRÁTOU (v tomto případě je ztráto 201 USD)
Trh protnul náš stop- loss a zanechal nás napospas se ztrátou 201 USD (+brokerská komise). Jaké jsou nyní naše pocity? Vztek, zklamání, frustrace? Ani náhodou. Zapomeňte na něco takového a s chladnou hlavou přijměte tuto drobnou ztrátu. Hned následujících několik dnů se totiž ukáže, jak veliké mohli skutečně ztráty být (viz obr. 7).
Obr. 7. Kdybychom neměli v trhu již od začátku posazený STOP-LOSS a dobrovolně, s chladnou hlavou nepřijali MINIMÁLNÍ ztrátu 201 USD,, čelili bychom nyní ztrátě 1 736 dolarů, která by navíc mohla s postupem času přerůst ve ztrátu takřka neomezenou! Přesně takové ztráty pak finančně zruinují řadu začínajících, nezkušených obchodníků - přičemž vše co je třeba udělat, je zadat spolu s příkaze ke vstupu do trhu i předem definovaný STOP-LOSS.
Vidíte? 1736 dolarů (a možná i mnohem větší) ztráta v případě, že bychom nedokázali s chladnou hlavou předem posadit do trhu ochranu ve formě stop-lossu a s klidem inkasovat minimální ztrátu 201 USD v momentě, kdy se trh otočil proti nám. Co je taková ztráta proti 1 736 dolarům, o které jsme mohli přijít jen o pár dnů později díky naší tvrdohlavosti a neschopni použít stop-loss!
Už je vám jasné, že používání stop-lossu je v komoditních i akciových trzích absolutní nutnost? Proto si dobře zapamatujte:
Pokud budete obchodovat bez stop-lossu, vaše ztráty budou neomezené! Pokud naopak budete stop-loss vždy používat, budete sice tu a tam inkasovat drobné ztráty, nikdy však takové, aby vám mohly finančně zruinovat.
Toto je pravda pravdoucí a zároveň i jedna ze skutečností, díky které celé zástupy lidí ztrácejí v trzích doslova celé jmění. Jakkoliv neuvěřitelně to může znít, obrovské množství obchodníků stop-loss v trzích nepoužívá, nebo o existenci něčeho takového nemá dokonce ani páru! Využijte tedy toho, že jsme vám zde úžasnou sílu stop-lossu představili a nikdy bez stop-lossu neobchodujte!
zdroj : www.financnik.cz

14. Dvojitý vrchol / dvojité dno

1. srpna 2006 v 23:37 | BOBOLIT |  KOMODITY

14. Dvojitý vrchol / dvojité dno

Další z velmi účinných strategií, kterou bychom vám zde rádi představili, je sice ne příliš často se vyskytující, zato ale velmi účinná formace s názvem dvojitý vrchol nebo dvojité dno (v angličtině též double bottom / double top). Jak sami již za moment uvidíte, jedná se o relativně spolehlivou strategii s výrazným potenciálem zisku a velmi omezeným riskem - čili strategie, jaké bychom měli obzvláště vyhledávat.
Co je základem strategie dvojitý vrchol / dvojité dno? Především psychologie davu obchodníků v komoditních a akciových trzích.
Dvojitá dna a dvojité vrcholy se tvoří v trendujících trzích a základní filosofií strategie je skutečnost, že
Pokud cena vytvoří nový vrchol či nové dno, ze které vytvoří korekci a následně již nový vrchol či nové dno nepřekoná, je to signál k tomu, že obchodníci odmítají obchodovat cenu ještě výše nebo naopak ještě níže a tak můžeme s největší pravděpodobností očekávat obrat trendu.
Ničeho se neděste, hned se jdeme vrhnout na názorný příklad.

Dvojitý vrchol

Na obrázku 1 vidíme nedávný graf zářijové pšenice - SEP WHEAT. Jak vidíte, trh na grafu se nachází v dlouhodobém, pozvolném býčím trendu. Šipka na grafu nám ukazuje nový vrchol (nové high), který trh právě vytvořil. Nyní, po takovýchto mohutných pohybech většinou přichází tak zvaná korekce - viz. obrázek 2.
Obr. 1. Trh právě vytvořil nový vrchol - neboli nové HIGH.
Obr. 2. Trh se po vytvoření nového HIGH na několik dnů otočil a mírným pohybem dolů utvořil tak zvanou KOREKCI (mnoho býčích obchodníků uzavíralo své dlouhé pozice). O pár dnů později, po ukončení korekce, vyrazil trh opět vzhůru, aby se pokusil překonat nedávno utvořené HIGH.
Po korekci pak trh pokračoval opět směrem nahoru, s očekáváním mnohých obchodníků, že prorazí nedávno vytvořený vrchol (high) a bude i nadále pokračovat ve svém býčím trendu.
Jak obrázek 2 ukazuje, již záhy se trh skutečně o proražení a vytvoření nového vrcholu pokusil, avšak neúspěšně; všimněte si, že cena po několik dnů ne a ne nedávno utvořený vrchol překonat (cena tak vytvořila velmi pevnou resistanci). Zkrátka a dobře, většina obchodníků zřejmě došla k přesvědčení, že aktuální cena je již dostatečně vysoká a že spekulovat na další růst není příliš "bezpečné". Trh tedy utvořil několika denní S/R bariéru, která nám zároveň i potvrdila existenci dvojitého vrcholu (viz. obr. 3).
Obr. 3. Trh nedokázal překonat nedávno utvořený vrchol (HIGH) a tak utvořil formaci zvanou DVOJITÝ VRCHOL. Později se trh od tohoto dvojitého vrcholu odrazil a zamířil prudce směrem dolů - čímž nám dal signál k prodeji.
Jak tedy vidíte, dvojitý vrchol je jasně čitelná formace - a psychologie většiny obchodníků je v ní snadno rozpoznatelná. Co tedy většinou logicky nastává v momentě, kdy trh selže ve snaze prorazit nedávný vrchol (a vytvoří tak dvojitý vrchol)? Tipujete zcela správně - následuje pád ceny. Jak vidíte na obrázku, cena se skutečně od dvojitého vrcholu odrazila a udělala výrazný pohyb směrem dolů. Pro nás tak vytvořil optimální formaci k prodeji 1 kontraktu (viz. obrázek 4).
Obr. 4. Naším cílem je prodat 1 kontrakt pod LOW úsečky, která nás přesvědčila o tom, že dvojitý vrchol nebude již proražen a trh se tudíž rozhodnul vyrazit směrem dolů.
Zhruba v polovině dubna jsme tedy zadali příkaz našemu brokerovi prodat 1 kontrakt SEP WHEAT a jak patrno na obrázku 5, formace dvojitého vrcholu nás ani při nejmenším nezklamala.
Obr. 5. Strategie se vyplatila. Zakrátko jsme byli exekuováni do krátké pozice a s technikou postupného posouvání STOP-LOSSU jsme vydrželi v trhu přes 3 měsíce, abychom na konci velkého pohybu vystoupili se ziskem 5 287 USD na 1 kontrakt.
Trh pokračoval po několik dalších týdnů směrem dolů a na konci kontraktního měsíce, pokud jsme nepřerolovali do dalšího měsíce, mohli jsme vystoupit se ziskem přes 5 000 USD na 1 kontrakt. Suma-sumárum, přes 120 000 korun za pár měsíců čekání - to je docela slušný profit na jeden dobrý odhad poměrně spolehlivé formace, co říkáte? Netřeba říkat, že to vše se zablokovanou zálohou (marginem) pouhých 900 USD.
Všimněte si též postupného posouvání stop-lossu a tak skvělé ochrany kumulovaného profitu: základní stop-loss (SL) jsme umístili těsně nad dvojitý vrchol. Jak trh postupně pokračoval ve své cestě dolů, posouvali jsme SL těsně nad každou z korekcí, která se během dlouhé medvědí cesty utvořila. Tímto způsobem jsme si mohli velmi efektivně chránit naše kumulované profity, plus zůstat v trhu opravdu dlouho a vytěžit tak z velkého medvědího trendu skutečně maximum.
Obrázek 6 pak ukazuje další nedávný příklad dvojitého vrcholu - tentokrát v trhu 30 letých T-BONDS.
Obr. 6. Jiný příklad dvojitého vrcholu se před nedávnem vytvořil v trhu U.S. T-Bonds. Ani zde formace neselhala - za necelé dva měsíce dokázali někteří vystoupit s profitem přes 8 000 USD na 1 kontrakt. Jaká škoda, že my jsme v tomto obchodě zrovna nebyli...
Ani zde jasně čitelná formace dvojitého vrcholu nezklamala. No uznejte, znáte snad lepší způsob, jak vydělat téměř bez práce přes čtvrt miliónu korun doslova za pár dní?

Dvojité dno

Co je dvojité dno? Jak již sami zřejmě správně tušíte, jedná se o převrácenou analogii dvojitého vrcholu. Dvojité dno se nám vytvoří pokaždé, když trh selže v překonání svého posledního dna (low).
Na obrázku 7 vidíte formaci dvojitého dna, jak se nám utvořila v prosincových LEAN HOGS.
Opět se jedná o jasnou, zcela snadno čitelnou formaci.
Obr. 7. Dvojité dno je převrácená analogie formace dvojitého vrcholu; dvojité dno se vytvoří pokaždé, když trh selže v překonání vytvořeného LOW.
Následující den vystartovala cena strmě vzhůru a dala nám tak jasný signál k nákupu 1 kontraktu DEC LH. (viz. obr 8)
Obr. 8. I v případě dvojitého dna čekáme na moment, kdy nám trh dá jasný signál o svém otočení. V tomto případě jsme dostali signál velkým býčím pohybem během posledního obchodního dne na grafu a zadali jsme tak příkaz k nákupu 1 kontraktu DEC LEAN HOGS.
Co následovalo dále, je zcela patrné na obrázku 9.
Obr. 9. Hned další den jsme byli exekuováni do dlouhé pozice. Trh pak ve svém býčím trendu pokračoval řadu dní a my opět posouvali STOP-LOSS pod průběžně se tvořící korekce.
Cena pokračovala ve svém růstu, dokud nás na našem za korekci posunutém SL nevyřadila z trhu ven s profitem 1830 USD na 1 kontrakt. Pozorné oči si již nyní určitě všimly, že ještě dříve než jsme vydělali na tomto dvojitém dnu, mohli jsme ve stejném trhu profitovat jen o pár týdnů dříve na dvojitém vrcholu. Všimněte si, jak cena na grafu vytvořila začátkem června svůj vrchol, který pak začátkem července nedokázala již překonat a tak následoval prudký obrat dolů a šance na rychlý výdělek několika stovek dolarů na kontrakt.
Obr. 10. Tentokrát nás trh vyřadil ven hned na první korekci, pod kterou jsme měli náš STOP-LOSS poposunutý. I tak jsme inkasovali profit 1830 USD na 1 kontrakt.

Závěrem

Jak vidíte, formace dvojitého vrcholu a dvojitého dna není nic složitého a mnoho obchodníků dokáže svůj komoditní a akciový business postavit pouze a jen na této formaci. Využijte tedy možnosti, že vám tuto jednoduchou obchodní strategii zcela zdarma odhalujeme a přidejte jí do svého arzenálu vítězných strategií.
zdroj: www.financnik.cz

13. Klouzavé průměry

1. srpna 2006 v 23:26 | BOBOLIT |  KOMODITY

13. Klouzavé průměry

Jednoduché klouzavé průměry, nebo také " simple moving averages" (MA) patří k jedné ze základních, časem prověřených a spoustou obchodníků používaných vstupních a výstupních strategií (většinou však v kombinaci ještě s dalšími strategiemi či podmínkami pro vstup a výstup do trhů/z trhů). Jedná se o strategii poměrně silnou a spolehlivou, pokud se jí naučí obchodník správně používat. Samozřejmě, určitá dávka zkušenosti a testování je zde opět nezbytností.
Co tedy klouzavé průměry jsou? V podstatě se jedná o průměr několika posledních zavíracích cen (close). Zkrátka a dobře, vezmete uzavírací ceny několika posledních obchodních dnů (např. 10ti), sečtete jejich celkovou hodnotu a vydělíte počtem dnů (t.j. 10) a získáte tak klouzavý průměr. Každý nový obchodní den nám tak vytvoří nový klouzavý průměr - hodnotu pohybující se většinou nad či pod fluktuací posledního obchodního dne. Pro ty, kteří si potrpí na matematiku, je vzorec výpočtu klouzavých průměrů následující:
MA = (P1 +... + Pn) / n
Pn - uzavírací cena (close) n-intervalu obchodních dnů
n - počet dnů, na jehož základě klouzavý průměr počítáme
Neděste se však žádné matematiky, vy nikdy nic počítat nebudete muset. Na naší stránce naleznete odkaz na zdroj grafů zcela zdarma, které již mají metodu výpočtu klouzavého průměru v sobě zabudovanou a tak jediné, co budete muset udělat je nastavit počet dnů, na základně kterého chcete klouzavý průměr nechat spočítat. Klouzavé průměry se vám pak přímo v grafu vykreslí ve formě křivky určitým způsobem kopírující graf - viz. obr. 1.
Obr. 1. Červená křivka kopírující do značné míry pohyb ceny na grafu je 10ti denní klouzavý průměr - nebo-li průměrná uzavírací cena (close) posledních 10 obchodních dnů. Křivky klouzavých průměrů za vás počítají a vykreslují počítačové programy. Na naší stránce ZDARMA nabízíme odkaz na aktuální grafy komodit, které je možné nechat vykreslit i s klouzavými průměry.
Příklad na grafu používá 10-denní klouzavý průměr (10-day simple moving average). Jak vidíte, průměrná uzavírací cena posledních 10 dnů se pohybuje většinou jen mírně nad či pod běžnou denní fluktuací trhu. Pokud bychom použili větší množství dnů k výpočtu MA (například 40 dnů - pro výpočet 40 denního klouzavého průměru), kopírovala by křivka klouzavých průměrů denní fluktuaci trhu již s mnohem větším odstupem (neboť používáme větší počet dnů pro výpočet průměru) - viz obr. 2.:
obr. 2. - hnědá čára znázorňuje 40 denní klouzavý průměr, nebo-li průměrnou uzavírací cenu posledních 40ti obchodních dnů; čím více dnů do klouzavého průměru započítáváme, tím je křivka klouzavých průměrů vzdálenější od cenového grafu (všimněte si, že 40ti denní klouzavý průměr už graf nekopíruje v tak těsné blízkosti, jako 10ti denní klouzavý průměr)
Jak tedy vidíte, klouzavé průměry jsou příjemný vizuální indikátor, snadno zobrazitelný na každém grafu.

Jak na klouzavých průměrech vydělávat?

Nejjednodušší strategie obchodování s použitím klouzavých průměrů je poměrně jednoduchá: pokud protne cena na grafu klouzavý průměr, je toto považováno jako vstupní či výstupní signál.
Vraťme se nyní k našemu příkladu 10-ti denního klouzavého průměru. Obrázek 3 ukazuje místa, na kterých cena protnula klouzavý průměr a vytvořila tak signály ke vstupu či výstupu do trhu / z trhu.
Obr. 3. každé místo na grafu, kdy cena trhu protnula klouzavý průměr (nebo-li kdy modré čárky zobrazující jednotlivé obchodní dny protnuly červenou čáru znázorňující 10ti denní klouzavý průměr) je signálem ke vstupu či výstupu do trhu / z trhu
Pokud cena protne klouzavý průměr směrem dolů, je toto považováno za signál k prodeji. Pokud cena protneklouzavý průměr směrem nahoru, je toto považováno zasignál k nákupu.
Obrázky 4 a 5 ukazují několik nedávných reálných obchodů, které byly na základě této jednoduché strategie uskutečněny.
Na příkladu s kukuřicí (obr. 4 - SEP CORN 2004) jasně vidíte, jak se kukuřice kolem 10 června začala obchodovat POD 10-denním klouzavým průměrem. Toto byl jasný signál k prodeji - nebo-li krátké pozici. Trh pak pokračoval téměř 7 týdnů v medvědím trendu, až začátkem srpna opět došlo k protnutí 10-ti denního klouzavého průměru, cena se začala pohybovat nad tímto průměrem a tak byl vytvořen signál k uzavření pozice a inkasování tučného profitu.
Obr. 4.v momentě, kdy trh protnul 10ti denní klouzavý průměr, dostali jsme signál k prodeji 1 kontraktu kukuřice (SEP CORN 2004). V pozici jsme pak byly tak dlouho, dokud trh opět neprotnul klouzavý průměr - tentokrát směrem nahoru. V ten moment jsme dostali signál k výstupu z trhu (nebo-li uzavření naší pozice nákupem 1 kontraktu SEP CORN). Za pár týdnů jsme tak inkasovali profit 3 450 USD na 1 kontrakt (náš známý držel kontraktů 10, vystoupil tedy se ziskem 3450 USD x 10 = 34 500 USD. To je necelý 1 milion korun za pár týdnů téměř bez práce. Znáte snad jiný způsob, jak něčeho takového dosáhnout?).
Na obrázku 5 vidíte další použití 10-denního klouzavého průměru v jiném trhu, červnovém LIVE CATTLE. Opět mnoho příležitostí k obchodům. Pokud by jste vzali všechny signály, které na tomto grafu 10-denní klouzavé průměry vytvořili, mohli jste být na konci kontraktního měsíce s použitím vhodného money-managamentu ve velmi slušném profitu.
Obr. 5. Další příklad nákupních signálů v hovězím mase (JUN LIVE CATTLE). Tentokrát generovaly 10ti denní klouzavé průměry několik nákupních signálů během doba trvání kontraktu. Ze signálů, na základě kterých jsme nakupovali my, byl 1 ztrátový (-250 USD) a dva ziskové (+1360 USD a +1750 USD).
Samozřejmě, co by se stalo, kdyby jste na místo 10-ti denních klouzavých průměrů použili 40 denní? Obrázek 6 ukazuje, že by jste tak za celou dobu dostali pouze jeden jediný nákupní signál, který by vás dostal do několika měsíční dlouhé (long) pozice, na jejímž konci by byl tučný profit kolem 4 500 USD na 1 kontrakt (v praktickém světě by jste se museli přerolovat do dalšího kontraktního měsíce a tam držet pozici do té doby, dokud by vám 40ti denní klouzavý průměr nedal signál k uzavření pozice).
Obr. 6 - velký býčí pohyb v Live Cattle bylo samozřejmě možné zachytit i s pomocí 40ti denních klouzavých průměrů. V takovém případě bychom dostali pouze jediný signál k nákupu a v pozici bychom byli exponováni déle jak čtvrt roku. Příklad na grafu ukazuje otevřenou pozici s otevřeným profitem +4580 USD na 1 kontrakt.
Začínáte strategii klouzavých průměrů přicházet na chuť? Není divu. V kombinaci s kvalitním money-managementem a psychologickými kvalitami je možné strategii klouzavých průměrů velmi efektivně rozvíjet a využívat k profitabilnímu obchodování.

V čem je fígl?

Nehledejte za každou cenu fígl ve všem, co vám nabízí za málo práce veliké peníze! Naše vědomí není na něco takového připravené, tudíž většina z nás dokáže jen s těží přijmout, že vydělávat velké peníze aniž bychom museli sedět 12 hodin v práci. Lze!
Ale zpět ke klouzavým průměrům. Máte pravdu, určitá omezení, nebo-li "fígly" zde existují. První a nejzásadnější je zřejmě ten, že strategie klouzavých průměrů generuje velké množství signálů ke vstupu do pozice, zdaleka ne všechny však končí ziskem. Velmi často zažije obchodník i sérii signálů, které opakovaně končí ztrátami. Přesto, po sérii takovýchto ztrátových signálů zcela zákonitě přichází signály vítězné, a tak pokud obchodník správně chápe a používá money-management (k čemuž se ještě dostaneme dále), může na strategii klouzavých průměrů dlouhodobě velmi slušně profitovat.
Další určitou "záludností" klouzavých průměrů je pak otázka, kolika denní klouzavé průměry vlastně používat? Jistě každý z vás chce nyní slyšet nějakou konkrétní radu. Bohužel vás musíme zklamat, univerzální odpověď prakticky neexistuje. Používání MA je opět velmi individuální záležitostí, kterou si musí každý pečlivě prozkoumat a vyzkoušet. Jsou obchodníci, kteří v kombinaci s denními grafy používají 10, 12, 15, 20, 30... denní a jiné klouzavé průměry. Jsou obchodníci, kteří v kombinaci s týdenními (weekly) grafy používají dokonce 100 nebo 200 denní klouzavé průměry. Je třeba vyzkoušet a najít si to, co bude nejlépe sedět vaší povaze. Každé klouzavé průměry fungují jinak v různých trzích i v různém časovém období (viz. denní či týdenní grafy). Tam, kde pro jednoho fungují 10-ti denní klouzavé průměry, pro druhého to mohou být 20-ti denní klouzavé průměry. Též je třeba vzít v potaz skutečnost, že různé klouzavé průměry produkují různé množství signálů. Od 10ti denních klouzavých průměrů budete rozhodně dostávat mnohem více signálů, než např. od 50-ti denních. Opět tedy záleží na vaší povaze, na tom, jak hodně jste náchylní ke ztrátám a též jak často jste ochotni a schopni obchodovat.

Závěrem

Klouzavé průměry fungují nejlépe v dobře trendujících trzích, ale dají se stejně dobře používat i pro intradenní obchodování. Samozřejmě, metoda jednoduchých klouzavých průměrů je nejjednodušší ze všech způsobů, jakými se dají MA využívat. Složitějším způsobům - jako například dvojité či trojité klouzavé průměry, nebo systému 5&20 proslulého obchodníka Richarda Donchiana se na těchto stránkách budeme věnovat v budoucnosti samostatně.
zdroj: www.financnik.cz

12. Support a resistance

1. srpna 2006 v 23:20 | BOBOLIT |  KOMODITY

12. Support a resistance

Pokud bychom měli brát grafy trhů jako určité mapy, které mají za úkol pomoci nám lépe se orientovat v dané situaci a navigovat nás směrem k možným profitabilním obchodům, stěžejní body takovéto mapy by tvořili supporty a resistance.
O co že se jedná? Jedná se o body, kde cena vzdorovala dalšímu růstu či poklesu. Zkrátka a dobře, stejně jako v životě, i v komoditách má řada obchodníků "cenu, pod kterou nejsou ochotni jít" či v případě kupců "horní hranice, kterou jsou ještě ochotni zaplatit". Support a resistance by tedy mohly být definovány zhruba následovně:
Support je cena, pod kterou nechce nikdo prodávat. Je to určitá podlaha, nebo-li spodní hranice, kterou je velká většina obchodníků ochotná přijmout jako minimální a pod kterou se takovýto obchodníci zdráhají prodávat.
Resistance je pak určitý strop, nejvyšší cena, kterou je většina obchodníků za nákup dané komodity či akcie ochotná zaplatit.
Proč obchodníci nechtějí prodávat níže nebo nakupovat výše nás absolutně nemusí zajímat. Pro nás je podstatné pouze naučit se tyto supporty a resistance (zkráceně též S/R) rozpoznávat, neboť se na komoditních grafech stávají důležitým psychologickým bodem, který může výrazně rozhodnout o dalším směru trhu.

Jak support a rezistance vypadají?

Supporty a resistance jsou taková místa na grafech, na kterých cena prokazatelně stagnuje na určité hodnotě a "zdráhá" se pokračovat buďto výše, nebo níže. Čím více dnů cena stagnuje, tím pevnější bariéra je.
Na obrázku 1 vidíme graf listopadového LUMBER trhu (LBX04). V období mezi 12 a 19 dubnem (april) se cena "zarazila" a celých 5 dnů se prakticky držela na jednom místě. Přičemž ani jeden z těchto obchodních dnů nebyl trh schopen prorazit cenu 351.70, čímž vytvořil resistanci, nebo-li "psychologický bod", ve kterým příliš mnoho obchodníků odmítalo z nějakého důvodu nakoupit komoditu za ceny vyšší než 351.70.
Jak je však z obrázku patrné, cena nakonec přeci jenom tuto psychologickou hranici (resistanci) prorazila a vystoupala mnohem výše.
Zhruba o měsíc později pak cena začala opět stagnovat a to mezi 6 až 13 květnem (may), kdy řada obchodníků nebyla ochotná platit za komoditu více, jak 360 - 361 USD. Tentokrát však již trh resistanci prorazit nedokázal a obrátil se prudkým směrem dolů.
Obr.1. - Lumber November 2004. Místa označené jako RESISTANCE jsou místa, kdy cena stagnovala a vzdorovala k dalšímu růstu. Takováto místa na grafu jsou pro obchodníky velmi důležitá, neboť mu mohou výrazně pomoci v navigaci k profitovým obchodům.
Na obrázku 2 vidíme další příklad, tentokrát i s ukázkou supportu. Mezi 10 až 16 červnem většina obchodníků usoudila, že prodávat zlato (GOLD) za cenu pod 385 USD se jim nevyplatí a utvořili tak psychologický bod ve formě supportu, nebo-li podlahy, pod se trh zdráhal komoditu obchodovat. V tomto případě se trhu prorazit support nepodařilo, trh se otočil a zhruba měsíc nepravidelnými skoky pokračoval vzhůru. Tímto směrem pokračovala až do momentu, kdy řada obchodníků usoudila, že z nějakého důvodu nebude nakupovat komoditu výše jak za 410 USD a tak utvořila resistanci. Trh se záhy od této resistance odrazil a zamířil zpět dolů, kde opět nedokázal zdolat předešlý support a opětně zamířil vzhůru.
Jak tedy vidíte, supporty i resistance jsou pouhým okem poměrně srozumitelně definovatelné. Je dobré mít na paměti, že není ani tak důležitá "symetrie" S/R bodů (t.j. aby trh vždy narážel na stejnou cenu), jako spíše délka trvání S/R bodů. Čím déle se trh určitou S/R hranici zdráhá prorazit, tím pevnější S/R hranice je.
Naučit se správně rozeznávat supporty a resistance vyžaduje trochu cviku a zkušeností. S/R oblasti mohou mít nejrůznější podobu a ne všem je třeba přikládat stejnou váhu. Každý obchodník-začátečník by si měl projít desítky až stovky grafů a naučit se S/R hranice rozpoznávat. Cit pro grafy je v případě S/R bodů velmi důležitý a lze ho dosáhnout pouze poctivým, dlouhodobým pozorováním a "trénováním".
Obr. 2. - Gold October 2004. Trh nejprve vytvořil support (podlahu), pod který obchodníci odmítali prodávat. Cena se tedy odrazila a stoupala vzhůru, dokud neutvořila strop (resistanci) - bod na grafu, kdy obchodníci odmítali nakupovat za vyšší cenu. Trh se od této resistance opět odrazil.

Jak na suport a resistancích vydělávat?

Chytřejší z vás již zřejmě z předchozích ukázek sami vycítili, v čem se skrývá potenciál supportů a resistancí:
Trh se může buďto od S/R odrazit nebo S/R prorazit. Ať učiní první nebo druhé, většinou následuje výrazný pohyb, který nám může nadělit (nemalý) zisk.
Pokud se vrátíme k příkladu OCT GOLD na obrázku 2, každý jen trochu pozornější čitatel těchto stránek by měl již být sám schopen vypozorovat tři výrazné příležitosti k obchodu.
První příležitost přišla hned s prvním supportem. Co je pro nás podstatné je moment, kdy můžeme s relativní jistotu říci, že se trh již rozhodnul pro jednu z variant - buďto proražení nebo odražení. V případě prvního supportujsme takovýto signál dostali prvně 15.6., kdy trh vyrazil prudkým směrem vzhůru a my tak mohli nabýt přesvědčení, že se trh rozhodnul pro variantu odražení a nyní tudíž bude následovat výrazný pohyb vzhůru. Vložíme tedy příkaz k nákupu 1 kontraktu NAD HIGH 15.6. - právě pro případ, že by trh i nadále pokračoval vzhůru. (viz. obr. 3)
Obr. 3. Trh se dle všeho rozhodnul od supportu odrazit a vyrazit tak směrem vzhůru. Tím nám dal trh optimální signál k nákupu (nebo-li nastoupení dlouhé / long pozice).
Další den se zdá, že trh opět váhá a že přesvědčení trhu není tak jednoznačné, avšak hned následující den udělá trh další výrazný pohyb vzhůru a tak potvrdí naší hypotézu. Hned následující den následuje ještě větší pohyb vzhůru, během kterého jsme exekuováni do jedné dlouhé pozice.
Nyní, je důležité si stanovit nejenom kdy do trhu vstoupit, ale též kdy z něho vystoupit. Pokud bychom se opět rozhodli vystupovat na základě S/R bodů, vystoupili bychom prakticky za další 2 dny, kdy trh utvoří další S/R bod a my během této stagnace trhu vystoupíme se ziskem +350 USD (obr. 4).
Obr. 4. Obchod se zdařil. Ve stejný den, kdy jsme komoditu nakoupili, mohli jsme vystoupit s profitem 350 USD.
Agresivnější obchodníci mohou pak počkat na pevnější S/R a vystoupit tak až při vytvoření resistance označené na grafu, se ziskem 1 700 USD (obr. 5)
Obr. 5. Kdo si počkal až na pevnější resistanci, kterou by mohl považovat jako signál k výstupu z trhu, mohl vydělat 1 700 USD.
Nyní, v momentě, kdy trh utvoří resistanci (označenou na obrázku), můžeme celý proces zopakovat. V momentě, kdy tušíme, zda-li se již trh bezpečně rozhodnul pro možnost odražení či proražení (v tomto případě se jedná o odražení), můžeme okamžitě prodávat 1 kontrakt a opět nechat trh padat a vystoupit v momentě, kdy se utvoří nový S/R bod (v našem případě opět support) - viz. obr 6.
Obr. 6. Po vytvoření resistance se cena odrazila a započala svůj výrazný pokles. Pro nás to byl signál k prodeji (nastoupení krátké / short pozice). Cena se opět zarazila v místě předešlého supportu, kde jsme vystoupili se ziskem 800 USD.
Třetí příležitost již doufáme dokážete sami rozpoznat - samozřejmě, jedná se o nákup při odražení druhého supportu, po kterém trh opět vyrazil vzhůru pro profit kolem +1 000 USD.
Jak tedy vidíte, supporty a resistance jsou velmi důležité body na grafech, které pokud se naučíte správně rozpoznávat a používat, mohou vydělat nemalé peníze. Opět však opakujeme, že je nejprve nezbytné získat pro grafy potřebný cit a naučit se jednotlivé S/R úrovně rozpoznávat dle toho, které nám nabízejí větší či naopak menší šanci na úspěch. Neexistuje žádný konkrétní návod jak vás tomuto naučit - krom vlastní píle a snahy grafům porozumět a v S/R bodech se patřičně zorientovat.
A ještě jedna podstatná rada:
Je velmi důležité dobře vysledovat a označit si všechny supporty a resistance v historii grafu. Supporty a resistance vytvořené v minulosti mohou cenu "zbrzdit" i v budoucnosti. Pokud trh vytvořil v minulosti nějaký pevnější support nebo resistanci, i v budoucnu se může tento support nebo resistance stát důležitým bodem, který bude buďto proražený, nebo se od něho cena odrazí.

Závěrem

Závěrem kapitoly o supportech a resistancích je třeba ještě podotknout, že mnoho S/R bodů mívá tendenci tvořit tak zvané "falešné průlomy" či "falešná odražení". Jedná se o případy, kdy nám trh dá jasný signál, že se rozhodnul daný S/R např. odrazit, avšak v momentě kdy do takového trhu vstoupíme, ten se otočí a S/R úroveň naopak prorazí. Je maximálně důležité být na tyto alternativy připravený a pokud se trh takto zachová, s klidem zlikvidujte "falešnou" pozici s malou ztrátou a v momentě proražení S/R úrovně přijměte pozici novou, tentokrát již správným směrem.
Konkrétní příklad je patrný na OBR. 7, kdy trh v OCT SUGAR 2004 nejprve S/R úroveň falešně prorazil, aby se záhy otočil a vylétl prudce vzhůru.
Obr. 7. Trh nejprve velmi silnou S/R bariéru
zdroj: www.financnik.cz

11. Technické obchodování - klíč k bráně úspěchu

1. srpna 2006 v 23:17 | BOBOLIT |  KOMODITY

11. Technické obchodování - klíč k bráně úspěchu

Nyní, když jsme si podrobně vysvětlili, co jsou to komodity, jak se dá v komoditách vydělávat, co jsou to burzy a jak správně číst grafy a ceny jednotlivých komodit, můžeme se přesunout k pro mnohé zřejmě nejzajímavější částí celého komoditního manuálu - a sice k některým konkrétním technickým formacím a ukazatelům, na kterých se dají peníze vydělávat.

Nyní, co to vůbec ty technické formace a ukazatele jsou?

Jak je již zřejmě každému jasné, komodity není možné nakupovat a prodávat jenom tak zcela nahodile. Komodity je třeba nakupovat a prodávat s rozvahou, a pokaždé než do nějakého obchodu vstoupíme, musíme mít k tomu nějaký pořádný, solidní důvod. Takovýmto důvodem je pak zcela logicky předpoklad nějakého zisku, který chceme ideálně inkasovat.
Abychom dokázali takový zisk inkasovat, základním předpokladem je, že trh půjde správným směrem - nebo-li takovým směrem, který potřebujeme právě k dosažení zisku z daného obchodu (tj. pokud komoditu nakoupíme, chceme, aby cena rostla, pokud prodáme, chceme, aby naopak klesala).
Samozřejmě, je nadmíru důležité si uvědomit, že komoditní obchodování je vysoce nepředvídatelné a nikdy nemůžete s jistotou vědět, co trh udělá zítra - tj., zda-li trh půjde zítra nahoru, či dolů a zda-li vám tak nadělí ztrátu, nebo zisk. Přesto, můžeme do trhu vstupovat alespoň s nějakou pravděpodobností toho, že trh půjde našim správným směrem. Čím větší pravděpodobnost, tím větší šance, že obchod bude ziskový.
Jak však poznáme, kdy existuje vysoká pravděpodobnost, že trh půjde v příštích dnech právě tím naším správným směrem? Poznáme to právě s použitím technických formací a ukazatelů. Zjednodušeně by se tedy dalo říci, že
Technické formace a ukazatele jsou nástroje, které nám říkají, kdy máme vstoupit do trhu a kdy z něho naopak vystoupit tak, abychom měli co největší pravděpodobnost, že náš obchod bude ziskový.

Technické formace a ukazatele napomáhají obchodníkům již více jak 100 let

Technické ukazatele jsou pouhým okem snadno pozorovatelné "konstalace" grafů - nebo-li formace. V průběhu historie obchodování bylo dokázáno, že určitě formace na grafu se objevují znovu a znovu a že na základě takovýchto formací a ukazatelů je možné relativně spolehlivě předvídat, jakým směrem trh v příštích dnech půjde (opět je třeba si uvědomit, že nic není v komoditách zcela stoprocentní). Takovéto formace a ukazatele se dají v mnohých případech velmi jasně a racionálně vysvětlit převážně z pohledu lidské psychologie; vezmeme-li v úvahu, že úsečky na grafech jsou tvořeny v podstatě chováním obrovského davu lidí, lze tak v rámci davové psychologie odvodit mnoho "důležitých momentů" na grafu, ze kterých se dá další směřování davu (a tudíž trhu, resp. dané konkrétní komodity) předvídat.
Technické formace a ukazatele jsou tedy jediným možným záchytným bodem (nebereme-li v úvahu fundamentální analýzu, které my osobně moc nevěříme), na základě kterého můžeme plánovat naše obchody.
Proto si dobře zapamatujte:
Nikdy by jste neměli vstupovat do žádného obchodu, pokud vám technické ukazatele nedávají signál, že tak máte učinit.
Pokud budete do trhu vstupovat zcela náhodně, bez rozvahy, nebudete žádní obchodníci, ale jen obyčejní gambleři. Špičkoví a dlouhodobě vydělávající obchodníci vstupují do trhů jen v momentě, kdy mají co nejvíce šancí na své straně, kdy všechny možné technické formace a ukazatele jasně říkají, že teď máme před sebou obchod s vysokou pravděpodobností toho, že trh půjde správným směrem - a tudíž máme i nejvyšší šance, že náš obchod bude spíše ziskový, než ztrátový.

Technické formace a ukazatele každému osobně na míru

V dnešní době existují minimálně desítky, ale daleko pravděpodobněji stovky nejrůznějších formací a indikátorů (nebo též obchodních systémů), na základě kterých tisíce obchodníků po celém světe plánují a uskutečňují své obchody. Samozřejmě, zde se opět dostáváme k tomu, že každý obchodní systém (technická formace, indikátor) je natolik odlišný, že každý musí najít ten "svůj ideální" s přihlédnutím na vlastní individualitu. Jednomu mohou vyhovovat jen zcela nejzákladnější technické formace pozorovatelné pouhým okem (tak zvané patterns), jiný může upřednostňovat složité kombinace klouzavých průměrů a někdo může nalézt zalíbení v matematicky založených indikátorech typu stochastisc. Pro každého zkrátka a dobře bude fungovat něco trochu jiného a každý by měl dle našeho názoru "objevit" a papírově otestovat klidně i desítky systémů (technických grafů a indikátorů) než najde takový, který bude zcela a bez jakéhokoliv váhání vyhovovat jeho povaze, takový, se kterým se obchodník snadno a dobře sžije a se kterým bude s patřičnou sebedůvěrou chopen vydělávat pravidelně peníze. Našim úkolem je samozřejmě postupně vás s nejrůznějšími takovými systémy (technickými formacemi a indikátory) seznamovat, což považujeme za úkol nelehký, neboť jak již řečeno, formací a indikátorů existuje nespočet. Zcela pro začátek bychom však rádi začali těmi nejjednoduššími (a přesto mnohými špičkovými obchodníky hojně používanými) a každému nováčkovi důrazně doporučujeme začít právě takovými, než se začne poohlížet po systémech daleko složitějších a komplikovanějších.
Pokud jste tedy připraveni, můžeme přejít k další kapitole a vydat se do světa praktického technického ob chodování komodit (a i akcií - pro které naše formace a indikátory fungují stejně dobře, jako v komoditním obchodování)..
zdroj: www.financnik.cz

10. Býci vs. medvědi

1. srpna 2006 v 23:13 | BOBOLIT |  KOMODITY

10. Býci vs. medvědi

Jakmile se začtete do prvních knih týkající se komodit či nalistujete první analýzy trhů, brzy narazíte na jakési býky (bull) a medvědy (bear). Nebojte se, není to žádný další rozměr komoditního obchodování, ale jen jiné pojmenování rostoucích či klesajících trhů.
Každý trh, který roste (cena komodity jde nahoru), se nazývá býčí trh (bull). A naopak, každý trh, který klesá (cena komodity jde dolů), se nazývá medvědí trh (bear).
Typická ukázka býčího trhu (bull market), konkrétně v hovězím mase - Live Cattle October 2004
Krásný medvědí trh (bear market) - cena v zářivé kukuřici 2004 trvala klesala několik týdnů.

K čemu rozlišovat, zda-li je trh býčí či medvědí?

Samotné označení býčího a medvědího trhu je pochopitelně spíše slovním pohlazením v jinak technicky nudných trzích. Stejně tak můžeme hovořit o stoupajících či klesajících trzích, ale zůstaňme u obligátních býků a medvědů. Důležitá je podstata, kterou pojmy vyjadřují - konkrétně jde o cenový trend, který má buď stoupající (býčí trh) nebo klesající (medvědí trh) tendenci. Pokud trh dlouhodobě stoupá, jedná se o býčí trend, pokud klesá, jedná se o medvědí trend
Tend je pro obchodníka jeden z nejdůležitějších pojmů - jedna z nejčastějších pouček, kterou uslyšíte nejen na tomto serveru je "Trend is your friend" - trend je tvůj přítel. Tato poučka nevyjadřuje nic jiného, než skutečnost, že nejprofitabilnější obchodní strategie vycházejí z těch, které následují trend. Pokud jde obchodník s trendem, vydělává. Pokud jde proti trendu, prodělává. Čím delší je pak trend, tím větší má šanci obchodník vydělat. Některé trendy mohou trvat i několik měsíců až let a řada obchodníků v takovýchto trendech zůstává až do samotného konce, neboť každý pohyb jeho směrem mu přináší další a další zisky.
zdroj: www.financnik.cz

9. Kupujeme a prodáváme– vstupujeme do trhu

1. srpna 2006 v 23:03 | BOBOLIT |  KOMODITY

9. Kupujeme a prodáváme- vstupujeme do trhu

Nyní, když konečně víme, jak správně číst grafy trhů, pojďme se podívat, jakým způsobem vstupovat do trhů a spekulovat tak na pokles nebo růst ceny, na kterém bychom mohli případně vydělat.
Existují pouze dva způsoby, jak vstoupit do trhu: můžete být buď "dlouzí" (long) nebo "krátcí" (short).
Jste-li "dlouzí" (long), pak komoditní kontrakt nakupujete, tudíž očekáváte vzrůst ceny daného kontraktu, neboť pokud cena poroste, vyděláváte peníze.
Jste-li "krátcí" (short) pak komoditní kontrakt prodáváte (aniž by jste ho museli vůbec vlastnit - viz. dále), tudíž očekáváte, že cena bude klesat. Pokud cena bude opravdu klesat, budete vydělávat.
V komoditním obchodování můžete tedy vydělávat peníze ať jde cena komodity nahoru nebo dolu.
Do dlouhé pozice vstupuje obchodník nákupem futures příkazem BUY, který zašle svému brokerovi (např. BUY 1 kontrakt Dec Corn = broker pro vás nakoupí 1 kontrakt prosincové kukuřice). Od okamžiku nákupu kontroluje obchodník daný kontrakt až do doby, dokud pozici neuzavře příkazem SELL - tedy prodejem futures kontraktu.
Pokud nakupujeme s cílem vydělat na růstu ceny, pak jsme tak zvaně LONG, nebo-li dlouzí. Pokud cena skutečně povyroste, pak vyděláváme peníze až do okamžiku, než kontrakt prodáme (a obchod tak zvaně uzavřeme). V momentě kdy obchod uzavřeme, již žádný futures kontrakt nevlastníme, zato však inkasujeme případný zisk (v tomto případě 1 810 USD za týden).
Zde je konkrétní ukázka klasické dlouhé pozice v Lean Hogs (vepřové boky) uskutečněná navíc na základě technické formace konkrétně popisované dále v tomto manuálu. 13.září prorazila cena vepřových boků hranici rezistance (viz dále) a my jsme nákupem (BUY) 1 kontraktu LH2004Z vstoupili do dlouhé poziceza cenu 64,50. Za týden jsme na posouvaném stop-loss (viz dále) příkazu pozici uzavřeli tím, že jsme pozici prodali (SELL) někomu jinému (zařídil za nás broker) za cenu 69,025. Koupit levně, prodat dráž - základní princip dlouhé pozice, který nám vydělal 1 810 dolarů na jednom kontraktu za týden (podle velikosti účtu a vhodného řízení rizik - viz dále - se obchoduje i několik kontraktů najednou a zisk se pak násobí počtem kontraktů).
Příklad krátké pozice (short) je pak přesně opačná analogie:
Pokud komoditní kontrakt nejprve prodáte (aniž by jste museli nějaký vlastnit), jste tak zvaně krátcí, nebo-li short. V takovém případě spekulujete na pokles ceny a dokud obchod neuzavřete zpětným nákupem kontraktu (příkaz BUY), vyděláváte s každým dalším poklesem ceny. Po uzavření obchodu pak inkasujete zisk odvozený velikostí pohybu poklesu ceny komodity od doby kdy jste futures kontrakt prodali, až do momentu, kdo stejný kontrakt nakoupíte. V tomto případě se jedná o zisk 4 437 USD.
2.června 2004 vytvořila zářiová kukuřice (C2004U) typickou formaci "double top" (kterou popisujeme dále) a my jsme na ceně 314 vstoupili prodejem (SELL) do krátké pozice. V pozici jsme byli sice přes dva měsíce, ale nakonec pozici uzavřeli zpětným nákupem (BUY) 6.srpna 2004 za cenu 225 a čtvrt centu. Při blokovaném marginu 350 USD jsme tak inkasovali zisk 4 400 dolarů - ucházející výsledek navíc násobený počtem hned několika držených kontraktů. Prodat vysoko, nakupit nízko - to je princip krátké pozice.
Nyní se jistě ptáte, jak mohu nejprve prodat něco, co nevlastním? Zkrátka a dobře, i takovouto věc komoditní obchodování umožňuje. Skutečně, můžete nejprve komoditní kontrakt prodat,aniž by jste nějaký vlastnili - avšak musíte později komoditní kontrakt stejné komodity s dodávkou ve stejném měsíci i koupit, abyste obchod uzavřeli (nebo-li uzavřeli svou pozici). Samozřejmě, prodaný komoditní kontrakt musíme zpět koupit do FND (first notice day - viz. kapitola futures kontrakty podrobněji.jinak bychom na sebe brali závazek dodat kupci, kterému jsme futures kontrakt prodali, příslušnou komoditu ve fyzické podobě. A komu by se chtělo narychlo někde shánět 50 tun pšenice.....
zdroj: www.financnik.cz

8. První krok k výdělkům: technické studium grafů

1. srpna 2006 v 22:59 | BOBOLIT |  KOMODITY

8. První krok k výdělkům: technické studium grafů

Již jsme si před chvilkou vysvětlili, že způsob, jakým se budeme společně snažit vydělávat v komoditách peníze se nazývá technická analýza, založená na technickém studiu grafů. Neděste se, ve skutečnosti o žádnou příliš technickou záležitost nejde. Jak si již za moment ukážeme, číst cenové grafy komodit může být po krátké praxi stejně snadné, jako číst slova a věty v novinách. Pojďme si tedy ukázat, jak s grafy pracovat a jak je interpretovat.
Vše co grafy vyjadřují je grafické znázornění změny ceny dané komodity v průběhu času. Stejně jako v matematice lze i takto jednoduchý vztah graficky znázornit několika způsoby. Aby byl náš manuál co nejjednodušší, budeme se nyní věnovat grafu nejčastějšímu - tzv. bar chart nebo-li čárový graf. Název grafu je odvozen od základních elementů grafu - tzv. bars čili "čár":
Podíváte-li se na grafy publikované v předcházejících kapitolách, uvidíte, že každý graf se skládá z čárek, vypadající podobně jako diagram zobrazený nad tímto textem. Každá taková čárka přitom zobrazuje hned čtyři informace:
OPEN - cenu, za kterou trh otevřeL v daném časovém intervalu
HIGH - nejvyšší cena, která byla v daném časovém intervalu dosažena
LOW - nejnižší cena, která byla v daném časovém intervalu dosažena
CLOSE - cena, za kterou trh daného dne uzavřel
Kromě ceny je druhým ukazatelem každého grafu grafu časové měřítko. Z předchozích kapitol víme, že v likvidních trzích probíhá obchodování v podstatě neustále - buď v rámci otevíracích hodin burzy, nebo skutečně non-stop v případě některých elektronických trhů. Jelikož se komodity obchodují v rámci své obchodní doby prakticky nepřetržitě, cena komodity se tak mění prakticky každou minutu, někdy i rychleji. Existuje tedy mnoho pohledů jak se na trhy dívat - můžeme si zobrazit třeba graf zobrazující obchodování po 5 minutách, graf zobrazující obchodování po 60 minutách, či graficky zobrazit pohyby denní, nebo týdenní či dokonce měsíční. Všechny grafy budou vypadat velmi podobně a jediný rozdíl je, že graficky znázorňují vývoj cen za zvolené časové období. V dalších kapitolách si řekneme, kdy použít který typ časového měřítka (každé se hodí pro jiný typ obchodování). Nyní se pro čistě výukové účely podívejme na denní graf bavlny a ukažme si konkrétně, co nám který ukazatel na grafu říká:
Graf prosincové bavlny (DEC Cotton). Jak vidíte, číst správně komoditní grafy není o nic složitější, než číst slova a věty v novinách.
Graf zobrazuje průběh obchodování bavlny. Jde o denní graf, kde každá jednotlivá "čárka" zobrazuje průběh obchodní seance jednotlivého dne. Vidíme, že graf zobrazuje obchodování komodity někdy od poloviny března (anglicky March) přibližně do poloviny srpna (anglicky August) - viz. spodní osa x. Na svislé ose y pak vidíme ceny, za které byla komodita v různé okamžiky obchodována. V rámci celého grafu je tedy patrné, že cena prosincové bavlny (dec cotton) od poloviny března padala z cca 69 USD dolarů na 42 USD, pak se odrazila a skončila na hodnotě 51 USD. V červeném kruhu je zvýrazněný a zvětšený jeden náhodně vybraný den - konkrétně 29.4.2004. V každém rozumném zobrazení grafu (i na internetu jsou jich desítky zdarma) je možné snadno odečítat hodnoty jednotlivých dnů, takže můžeme s jistou říci, že 29.4. bavlna otevřena na hodnotě 61,55 USD (open), nejnižší obchodovaná hodnota byla 59,10 USD (low), nejvyšší cena v rámci tohoto dne byla 61,95 USD (high) a trh uzavřen na ceně 61,25 USD (close).
Samozřejmě, pokud bychom si tento jediný den prohlédli na 5ti minutových grafech, mohli bychom vidět, jak a kde se cena pohybovala během každých 5ti minut. Graf by vypadal velmi podobně, pouze jedna čárka by představovala nikoliv jeden den, ale 5 minut.
Jak se dočtete v našem bezplatném manuálu dále, tyto základní informace jsou často ty hlavní, které budete pro skutečné obchodování potřebovat. Přestože zatím zela jistě nevidíte v daném grafu žádné souvislosti s tím, jak konkrétně byste mohli vydělávat s pomocí grafu peníze, vězte, že nyní jste se již naučili největší základy komoditního obchodování - schopnost přečíst graf znázorňující průběh vývoje ceny konkrétní komodity v čase.
zdroj: www.financnik.cz

7. Komoditní burzy - místo nákupu a prodeje

1. srpna 2006 v 22:55 | BOBOLIT |  KOMODITY

7. Komoditní burzy - místo nákupu a prodeje

V úvodu manuálu jsme několikrát zmínili, že komodity (respektive komoditní futures kontrakty) se obchodují na tak zvaných komoditních burzách (anglicky commodity exchange).
Komoditní burze je v podstatě místo, na kterém se za striktního dohledu kontrolních orgánů provádějí jednotlivé obchody. Pokud chce někdo jakoukoliv komoditu (resp. komoditní futures kontrakt) nakoupit nebo prodat, kontaktuje svého brokera, zadá mu příkaz k nákupu či prodeji patřičného množství konkrétní komodity a broker pak tento příkaz dále předá (e-mailem nebo telefonicky) na obchodní parket (též pit aréna), kde jeho člověk pro vás danou komoditu nakoupí nebo prodá, nebo-li exekuuje (vyplní) váš příkaz. Od koho futures kontrakt nakoupí? Od kohokoliv, kdo je v daný okamžik futures kontrakt za vámi stanovenou cenu prodat. Jak jsme si již řekli, komoditní business je vysoce likvidní, proto se téměř vždy někdo takový najde.
Komoditních burz je po světě celá řada a jejich hlavním smyslem je poskytnout vysoce seriózní a spolehlivé prostředí pro realizaci a zúčtování obchodů, dohlížet nad obchodními praktikami a garantovat probíhající obchody. Prostřednictvím komoditních burz může obchodovat v podstatě kdokoliv - vždy však prostřednictvím brokera (resp. brokerské společnosti), která má na dané burze své zástupce. Pro běžného obchodníka s komoditami jsou nejdůležitější americké komoditní burzy, mezi ty hlavní patří:
CME (Chicago Mercantile Exchange), www.cme.com
CBOT (Chicago Board of Trade), www.cbot.com
NYMEX (New York Mercantile Exchange), www.nymex.com
NYBOT (New York Board of Trade), www.nybot.com
Obchodní parket burzy NYBOT, na kterém právě probíhá obchodování kakaa.
Jenom pro zajímavost - komoditní burzy nejsou žádnými novými institucemi. Ba naopak - jejich tradice je poměrně hluboká a naprostá většina aktivit má přesně definovaný řád, který musí dodržovat každý obchodník. Co se historie burz stručně týče: v USA začalo vše u komodit rostlinné výroby, na které se jako první zaměřila Chicagská burza CBOT (The Chicago Board of Trade), která vznikla v roce 1848 a komodity rostlinné výroby se zde (spolu s dalšími komoditami) obchodují dodnes. Newyorská burza NYMEX vznikla v roce 1870 a její zaměření je na "dražší komodity" jako jsou energie a drahé kovy. Velký růst zájmu o komoditní obchodování představoval rok 1970, kdy se v Chicagu začaly obchodovat finanční produkty. Prvními byly zahraniční měny (konkrétně švýcarský Frank a japonský Jen), populárními se rychle staly také spekulace na úrokové sazby. V roce 1980 se začaly obchodovat akciové indexy - mezi nejpopulárnější patří S&P 500, snad nejobchodovanější komodita ze všech.
Jak jsme již zmínili, ve světě existuje celá řada dalších komoditních burz, ale výše uvedené čtyři představují skutečný základ. Hovoříte-li anglicky, vyplatí se určitě navštívit jejich www stránky - obsahují i spoustu vzdělávacích informací, které se často vyrovnají drahým publikacím a také některým "speciálním" kurzům. Zajímají-li vás další burzy, pak vězte, že v USA je celkem 10 komoditních burz, další známé jsou například v Kanadě, Anglii, Francii, Singapuru, Japonsku, Australii a Novém Zélandu. Komoditní burza je i v Praze, nicméně objem obchodu je tak malý, že nedává skoro žádný prostor pro spekulace.
Pro vaši informaci přinášíme odkazy na další komoditní burzy (pro nováčky spíše zajímavost, rozhodně nebude potřebovat v nejbližších několika letech):
Komoditní burza Praha, www.kbp.cz
London International Financial Futures Exchange (LIFFE) - http://www.liffe.com
Kansas City Board of Trade - http://www.kcbt.com
London Metal Exchange (LME) - http://www.lme.co.uk
Eurex - http://www.eurexchange.com
Minneapolis Grain Exchange - http://www.mgex.com
Sydney Futures Exchange (SFE) - Australia - http://www.sfe.com.au
Tokyo Grain Exchange - http://www.tge.or.jp/index.html
Hong Kong Futures Exchange (HKFE) - http://www.hkfe.com
International Petroleum Exchange (IPE) - London - http://www.ipe.uk.com
Tokyo International Financial Futures Exchange (TIFFE) - http://www.tiffe.or.jp
New York Cotton Exchange (NYCE) - http://www.nyce.com
Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) - http://www.tocom.or.jp
Singapore Commodity Exchange Limited (SICOM) - http://www.sicom.com.sg
Korean Futures Exchange - http://www.kofex.com
European Warrant Exchange - http://www.euwax.de
MEFF Village - http://www.meff.es
Osaka Mercantile Exchange (OME) - Japan - http://www.osamex.com/index_e.html
New Zealand Futures and Options Exchange (NZFOE) - http://www.nzfoe.co.nz
RedMetor.com - http://www.redmeteor.com
Coffee Exchange - http://www.coffee-exchange.com
Belfox - http://www.belfox.be/UK/L2/L2indUK.html
Istanbul Gold Exchange - http://www.iab.gov.tr/english/indexen.htm
International French Futures and Options Exchange (MATIF) France - http://www.matif.fr/indexE4.htm
Yokohama Commodity Exchange (Y-COM) - Japan - http://www.y-com.or.jp/english/index_e.htm
Australian Wine Exchange (AWX) - http://www.awx.com.au
Bombay Commodity Exchange Ltd - http://www.booe.org
Australian Macadamia Xchange - http://www.amxchange.com.au

Regulace komoditních obchodů

Naprosto nezbytnou součástí komoditních obchodů je regulace a dohled autority, která zajišťuje, že všechny obchody budou probíhat podle stanovených pravidel a že na komoditních burzách nebude docházet k žádným nekalostem a nepoctivostem. Každá země má svůj vlastní dohled. V USA se o dohled na burzami stará komise nazvaná CFTC - Commodity Futures Trading Commission (www.cftc.gov) - ta dohlíží na burzy, brokerské společnosti a všechny, kteří se starají o prostředky určené pro komoditní obchodování. Pokud byste se kdykoliv cítili v oblasti komodit podvedeni, CTFC je určitě autorita, na kterou byste se měli obrátit. Jenom pro zajímavost: před několika desetiletími se objevila informace, že na jisté komoditní burze probíhají nekalé obchody. Ve mžiku začala celou burzu prověřovat nejenom CFTC, ale také FBI - s důsledností sobě patřičnou. Dovedete si něco takového představit v Čechách? Zde by se celá záležitost patřičně "ututlala", než by vůbec nějaké vyšetřování začalo. Poroto, budete-li mít kdy jakékoliv pochybnosti o serióznosti tohoto businessu, mějte na paměti, že málo který business na celém světě je pod tak přísným dohledem, jako komoditní obchodování.
A nyní se pojďme již konečně vypravit do hloubky tajů samostatného komoditního vydělávání.
zdro: www.financnik.cz

6. Typy spekulantů - kdo a jak obchoduje

1. srpna 2006 v 22:51 | BOBOLIT |  KOMODITY

6. Typy spekulantů - kdo a jak obchoduje

Pod pojmem spekulant máme na mysli všechny subjekty, kteří nakupují a prodávají komodity za účelem dosažení zisku. Jde jak o velké společnosti (finanční fondy), tak malé obchodníky jakými jsme my a kterými se třeba stanete i vy.
Cíl dosáhnout zisku je patrně jediné pojítko, které jednotlivé spekulanty spojuje. Co se týče cest a způsobů nazírání na trhy, pak lze patrně zjednodušeně napsat, že co úspěšný spekulant, to vlastní pohled a taktika. Nicméně přeci jen lze najít určité pojítko - spekulanty lze rozdělit na tzv. fundamentální a technické podle toho, která základní kritéria používají pro analýzy trhů.
Fundamentální obchodníci se při svém rozhodování řídí nabídkou a poptávkou konkrétní komodity. Studují zásoby, sledují počasí atd. V případě mrazíků např. spekulují na snížení produkce pomerančů a tak vzrůst jejich ceny. Fundamentální obchodování vyžaduje hlubokou znalost dané komodity. S ohledem na globální ekonomiku je třeba sledovat v podstatě celý svět, neboť sníženou úrodu pšenice v USA může zastoupit dovoz stejné komodity z Ruska a podobně. Fundamentální obchodník se tak zaměřuje na několik málo komodit, jejichž studiu věnuje celý svůj čas.
Většina malých obchodníků je proto zaměřena technicky - rozhodování technických obchodníků vychází ze studií grafů. Techničtí obchodníci hledají v grafech různé formace, pracují s indikátory, matematickými vzorci, případně reagují na cenový vývoj s ohledem na davové rozhodování běžných obchodníků. Techničtí obchodníci v podstatě nemusí znát ani podrobnosti o obchodované komoditě - vše co jim stačí je aktuální graf cenového vývoje.
Pochopitelně, že velké množství obchodníků kombinuje oba přístupy - alespoň z části. A to je i náš přístup. Základní analýzy trhu provádíme čistě na základě technické analýzy, kterou v případě potřeby doplňujeme drobnými fundamentálními hledisky.
Dobrá rada: řada začínajících obchodníků má pocit, že jejich intuice je natolik kvalitní, že "tuší", kam trhy půjdou. Na CNN zahlédnou zprávu o ničivém hurikánu a hned spekulují na vzrůst ceny té či oné komodity. Naše dobrá rada těmto lidem zní - zprávy které se dostanou k našim uším, jsou již dávno započítány v ceně komodity, neboť minimálně parketoví obchodníci měli šanci zprávu obchodovat daleko dříve než běžný obchodník. Nezkoušejte obchodovat podle zpráv v televizi nebo novinách!
zdroj: www.financnik.cz

5. Malá pauza

1. srpna 2006 v 22:48 | BOBOLIT |  KOMODITY

5. Malá pauza

Nyní jsme si tedy v kostce vysvětlili, co jsou to komodity, co jsou to futures kontrakty, co je to pákový efekt a jak díky pákovému efektu můžeme kontrolovat velké množství komodity za nepatrnou zálohu zvanou margin.
Než se tedy dostaneme dále a my vám ukážeme, jak fungují cenové grafy komodit, jak je správně číst a jak na jejich základě předvídat, zda-li cena dané komodity bude klesat či stoupat a na takovém pohybu profitovat, dejme si malou pauzu.
Třebaže jste v předchozích úvodních odstavcích mohli nabýt dojmu, že komoditní obchodování je legrace a možná cesta k rychlým velkým penězům, opak je pravdou. Komodity jsou cesta k slušnému živobytí a pro některé úspěšné spekulanty i k pohádkovému bohatství, ale je to tvrdý business tak, jako jakékoliv jiné podnikání.
Nepouštějte se do komoditního obchodování bez hlubokého tréninku, patřičného sebevzdělání a konkrétního, dlouhodobého plánu. Tak, jak je možné v komoditách peníze rychle vydělat, je samozřejmě možné je i rychle ztratit. Věnujete-li však trhům dostatek studia a najdete-li si svůj vlastní individuální přístup, pak máte velkou šanci, že vás svět komodit štědře odmění.
Řadu z vás pravděpodobně nyní napadají vesměs podobné otázky. Jedna z mnoha pravděpodobně zní - není příliš pozdě začít s komoditním obchodování až nyní?Odpověď zní - samozřejmě že není, stejně jako nebylo pozdě začít s obchodováním komodit před 30 lety, kdy tento princip vydělávání financí fungoval v USA již přes 100 let! (Chicagská burza (The Chicago Board of Trade) vznikla v roce 1848, newyorská burza v roce 1870 - viz dále). Je důležité uvědomit si, že je komoditní obchodování ve své základní podstatě nepostradatelná součást každého vyspělého průmyslu. Bez spekulantů by totiž ve velkém nefungovaly ani tak základní věci, jako třeba levná výroba chleba. Proto na tomto světě komoditní obchodování ještě zřejmě velmi dlouho bude - a proto není nikdy pozdě s komoditním obchodováním začít.
Pro moderní zemědělce jsou komoditní burzy životní nezbytností.
Další běžnou otázkou pak bývá: co když mi nebude chtít žádný futures kontrakt nikdo prodat?Nebo co když nějaký nakoupím a pak se ho nebudu moci zbavit, protože jej nebude chtít nikdo koupit?
Vážení, dejte sbohem podobným obavám. Komoditní obchodování je nejlikvidnější obchodování na světě. Co to znamená? Že v celém komoditním vesmíru je tak obrovské množství kupců a prodávajících (nebo-li spekulantů) v každičkém momentě, že vaše kontrakty budou nakoupené či prodané doslova během pár vteřin, maximálně minut! Obrovské množství spekulantů vytváří v trzích tak obrovskou likviditu že je možné v podstatě kdykoliv koupit či prodali komoditu za cenu blízkou té, která je aktuálně vidět v grafech.Nemusíte mít tedy sebemenší obavy o to, že byste kdy nebyli schopni futures kontrakt nakoupit nebo prodat. Konec konců, tuto práci má za vás na starosti broker, a pokud ten toto nedokáže během krátké doby, není důvod u takovéhoto brokera více zůstávat. To však příliš předbíháme, k brokerům a způsobu nakupování a prodeje futures kontraktů více až později. Nyní si pojďme říci něco více o tom, jaké druhy spekulantů vlastně ve světě komoditního obchodování existují.
zdroj: www.financnik.cz

?4. Hodně muziky za málo peněz

1. srpna 2006 v 22:46 | BOBOLIT |  KOMODITY

4. Hodně muziky za málo peněz

Jak tedy na komoditách s použitím grafů vydělávat? Poměrně velmi jednoduše. Pokud se naučíme správně číst ceny komodit na grafech, můžeme již z pouhého grafu odhadovat, zda-li je daná komodita právě příliš drahá nebo naopak příliš levná. V takovém případě tedy můžeme spekulovat, zda-li cena poroste nebo bude klesat. Pokud budeme mít pocit, že cena poroste, nakoupíme futures kontrakt dané komodity (skrze brokera, který ho pro nás nakoupí na příslušné burze - viz. dále) a futures kontrakt později, až cena povyroste - prodáme někomu jinému s příslušným ziskem. Pokud máme naopak pocit, že cena dané komodity bude klesat, můžeme futures kontrakt prodat (aniž bychom nějaký vlastnili - úžasná výhoda oproti akciovému obchodování) a v momentě, kdy cena klesne, kontrakt zpět koupíme, avšak za cenu daleko nižší, čili inkasujeme patřičný zisk.
Nákupy a prodeje dle grafů pak uskutečňujeme na základě různých ukazatelů (viz dále). Můžeme například dojít k názoru, že v nejbližším období poroste cena kukuřice. Nakoupíme tedy standardizovanou jednotku kukuřice (jinými slovy jeden futures kontrakt) a pokud cena kukuřice půjde v nejbližších hodinách, dnech či týdnech opravdu nahoru (tedy kukuřice bude dražší), pak jsme vydělali. Za určitou dobu kukuřici prodáme a rozdíl v ceně je náš zisk (nebo samozřejmě ztráta, pokud cena kukuřice neporoste, ale bude klesat - ale o tom všem dále).
Konkrétní ukázka úspěšného obchodu v kukuřici (Corn 2003Z).
Teď si jistě říkáte, co že je na těch komoditách tak zajímavého - vždyť popsaný princip samozřejmě platí např. i pro akcie nebo jiné spekulace. Zde tedy skutečnost, která dělá komodity natolik výjimečnými - skutečnost, které my osobně říkáme "hodně muziky za málo peněz": Futures kontrakty jsou jedinečné tím, že pro jejich nákup stačí složit nepatrnou zálohu - pro kontrolování obrovského množství komodity stačí často jen pár set dolarů. Malý pohyb v ceně komodity pak může přinést velký zisk. Jinými slovy: pokud budete chtít nakoupit například 100 trojských uncí zlata, budete tak moci učinit pouze se složením zálohy (tak zvaný margin) zhruba jen kolem 1000 dolarů! Nebo, pokud budete chtít nakoupit 5000 bušlů pšenice, postačí vám k tomu záloha kolem 900 dolarů! Tomuto fenoménu, kdy můžeme něco nakoupit nebo prodat nikoliv za plnou cenou, ale pouze za minimální zálohu (margin) se říká pákový efekt a doposud nevíme o žádném jiném businessu, který by něco takového nabízel! Plus, samozřejmě, v momentě kdy nakoupenou komoditu i s patřičným ziskem zpět prodáte, bude vám celá záloha do posledního centu vrácena! Pojďme si tedy nyní si ukázat několik příkladů výhod pákového efektu.

Příklad 1 - obchodování s měnami

Ukažme si nyní popisovanou výhodu fenoménu pákového efektu na konkrétním příkladu obchodování s měnami. Představte si, že chcete spekulovat na pohyb Eura. Na základě vaší technické analýzy předpokládáte, že cena eura poroste - chcete tedy euro nyní nakoupit, abyste ho později mohli se ziskem prodat. Ale znáte to z novin či televize - kurzy se sice hýbou, ale jde spíše o haléře či maximálně desetníky. Abychom vydělali na pohybu pořádný peníz, museli bychom investovat miliony.... Nebo-li, nakoupit desítky a stovky tisíc Euro a teprve v takovém případě, pokud by se cena Eura pohnula o pouhý desetihaléř, v našem objemu desítek a stovek tisíc už to dělá slušnou sumu. Kde však vzít miliony na nákup statisíc Eur? Vážení, v komoditním obchodování nikdy žádné miliony na nákup statisíce Eur potřebovat nebudete!
Minimálním "standardizovaným" kontraktem eura na komoditní burze je "balík Euro" v hodnotě 125 000 Euro. Rozhodnete-li se tedy koupit "jeden kontrakt euro" kupujete ve skutečnosti balík této měny, nebo-li kupujete 125 000 Euro. Už slyšíme, jak vám v hlavě běží kalkulačka - 125 000 Euro, to jsou bratru 3,75 milionů korun, kde já bych takové peníze vzal. A teď si představte, že na nákup takového kontraktu stačí složit malou zálohu (margin) - ne 70% ceny, ani 50%, ba ani 25%, ale pouze za přibližně 3 200 dolarů (v případě obchodů prováděných v průběhu jednoho dne je záloha často výrazně nižší - kolem 1000 dolarů!!). Navíc jde pouze o zálohu pro případ, že by se obchod nevyvíjel tím správným směrem - pokud Euro skutečně poroste, pak vám bude po ukončení obchodu záloha odblokována a na účet připsán zisk. Ten může být poměrně velký, neboť nezapomeňte - celou dobu jsme drželi 125 000 Euro. Pokud se Euro hne tím správným směrem pouze o jediný cent vydělali jsme 1250 dolarů!
Takto tedy funguje pákový efekt (ang. leverage), který futures spekulantům umožňuje profitovat velké částky na relativně malých pohybech a za nepatrnou zálohu držet kontrakty na obrovské množství komodit.
Pákový efekt je mechanismum, který dělá komodity tolik atraktivními. S malou složenou zálohou může obchodník po neomezeně dlouhou dobu kontrolovat velký balík peněz (nebo i jiných komodit). Můžete tak tedy inkasovat obrovské profity při minimálním pohybu trhu.
Konkrétní ukázka výše popisovaného příkladu. Graf zobrazuje průběh obchodování během jednoho dne - každá čárka představuje 5 minut obchodování. 5.11.2004 jsme se na základě analýzy grafu (taktika proražení rezistance) rozhodli nakupit euro za cenu 128.42. Euro skutečně vzrostlo a to během cca 6 hodin. Ke konci seance jsme euro prodali za cenu 129.43 - tedy zisk 1000 USD na jeden kontrakt (většinou obchodujeme hned několik kontraktů najednou, zisk se pak násobí počtem kontraktů).

Příklad 2 - obchodování se zlatem

Zlato je na komoditních burzách obchodováno v kontraktech o velikosti 100 trojských uncí (trojská unce přestavuje kousek ryzího zlata o hmotnosti 31,1035 g). V době psaní tohoto manuálu se cena zlata pohybovala poměrně vysoko - na světových burzách se prodává jedna trojská unce za cenu okolo 430 dolarů. Celková hodnota jednoho kontraktu (100 trojských uncí) se tak pohybuje v řádech 43 tisíc dolarů. Záloha (margin) pro nákup celého jednoho kontraktu je přitom přibližně pouze 2 000 dolarů (zálohy se neustále nepatrně mění proto píšeme přibližně). Zablokováním 2 000 dolarů na vašem účtu kontrolujete třeba celé týdny a měsíce kontrakt zlata v hodnotě 43 tisíc dolarů. Jinými slovy - změní-li se cena zlata o dolar na jednu trojskou unci (což je velmi drobný pohyb) správným směrem, vydělá investor 100 dolarů, protože ve skutečnosti kontroluje kontrakt o velikosti 100 trojských uncí zlata.
Na následujícím grafu je vidět typický průběh obchodní seance v průběhu jednoho jediného dne. Konkrétně úterý 2.listopadu 2004. S pouhými 670 zablokovanými dolary (při obchodu, který je otevřen a uzavřen v průběhu jednoho dne je blokována často pouze 1/3 záloha) bylo možné vydělat 1000 dolarů (cena zlata se změnila o 4 body) - to vše během několika hodin! Navíc jak vidíte na grafu není tento obchod nijak ojedinělý.
A ještě si prozraďme jedno "tajemství", které jsme již nastínili a kterému se budeme věnovat dále - v komoditách lze vydělávat ať ceny klesají nebo stoupají! K tomu však podrobněji až dále, nyní si pojďme dát malou pauzu.
Na komoditách lze vydělávat nejenom při růstu cen, ale i při poklesu. Jak patrno z grafu, v prosincovém zlatu bylo například možné zhruba v polovině listopadu vydělat 1000 USD za jediný den - navíc v den, kdy cena nerostla, ale klesala!
zdroj: www.financnik.cz

3. Futures kontrakty podrobněji

1. srpna 2006 v 22:44 | BOBOLIT |  KOMODITY

3. Futures kontrakty podrobněji

Jak jsme si tedy právě ukázali, komoditní obchodování je postavené na nakupování a prodávánífutures kontraktů, který může díky burzám a brokerům nakupovat a prodávat naprosto každý. Každý má tedy šanci spekulovat, nebo-li tipovat, zda-li cena dané komodity bude klesat nebo stoupat a na základě takové domněnky nakoupit či prodat příslušný komoditní futures kontrakt. Držení takového kontraktu pak může obchodníkovi přinést buďto zisk, nebo ztrátu. Pokud obchodník nakoupí futures kontrakt a cena příslušné komodity povyroste, může obratem obchodník futures kontrakt prodat za mnohem vyšší cenu a tak inkasovat patřičný zisk.
Pokud tedy víme, že pro naše obchodování budeme potřebovat nakupovat a prodávat futures kontrakty, pojďme se nyní blíže podívat, co vůbec takový futures kontrakt obnáší.
Předně, nejprve je třeba vědět, jakou komoditu chceme nakupovat nebo prodávat. Na amerických komoditních burzách je možné nakupovat a prodávat celou řadu komodit: pšenici, oves, kukuřici, hovězí maso, vepřové maso, stavební dříví, zlato, stříbro, bavlnu, kakao, cukr, kávu, rýži, sojové boby, a mnoho, mnoho dalších.... Jak si později ukážeme, pro naše obchody budeme vybírat takové komodity, které nám nabízejí na základě technické analýzy grafů šanci na profit, tudíž není žádný jiný důvod upřednostňovat jednu komoditu před jinou.
Pokud víme, jakou komoditu chceme obchodovat, musíme dále vědět, jaký kontraktní měsíc dodání budeme chtít nakoupit. Jednotlivé komodity je možné nakoupit s různými termíny dodání: například můžeme nakoupit kukuřici s termínem dodání v prosinci roku 2004, nebo klidně i s termínem dodání v květnu roku 2006. Jednotlivé komodity se prostřednictvím futures kontraktů mohou předprodávat i na několik let dopředu. Pro nás je podstatné vědět pouze to, že pro naše obchodování budeme chtít vybírat takové kontraktní měsíce, které se nejhojněji obchodují. Přičemž nejhojněji obchodované bývají vždy nejbližší kontraktní měsíce (tak zvané front měsíce). Pokud tedy tyto stránky vznikají v říjnu roku 2004, nejbližší kontraktní měsíc dodání kukuřice je prosinec 2004. Proto veškeré obchody, které v současnosti plánujeme realizovat v trhu s kukuřicí, budeme realizovat s pomocí futures kontraktů s prosincovým dodáním.
Co si představit pod komoditou označenou jak Coffe May 2006? Nic složitého - jde o smluvené množství kafe dodaného v květnu roku 2006.
Samozřejmě, veškeré názvy komodit a kontraktních měsíců se uvádějí v angličtině, proto bude nutné naučit se alespoň anglické názvosloví měsíců.
Zde jdou některé konkrétní příklady komoditních futures kontraktů:
CORN DEC 2004 - futures kontrakt na dodání kukuřice s termínem dodání v prosinci (december) 2004
RICE APR 2005 - futures kontrakt na dodání rýže s termínem dodání v dubnu (april) 2005
COFFEE MAY 2006 - futures kontrakt na dodání kávy s termínem dodání v květnu (may) 2006
Nyní si jistě mnozí z vás pokládají otázku: pokud nakoupím futures kontrakt na dodání kukuřice s termínem dodání v prosinci, znamená to, že mi v prosinci zastaví před domem kamion složí na chodník 10 tun kukuřice? Nebojte, nic takového vás nečeká.
Každý futures kontrakt má kromě svého názvu a termínu dodání ještě tak zvaný svůj FNT a LTD. Jedná se o zkratky, které znamenají následující:
FND - first notice day, nebo-li den, kdy budete upozorněni, že vlastníte kontrakt na nákup příslušné komodity a pokud se tohoto kontraktu včas nezbavíte (tím, že ho prodáte někomu jinému), budete na sebe muset v brzké době převzít závazek převzít dodávku v plné výš
LTD - last trading day, nebo-li absolutně zcela poslední den, kdy máte ještě možnost držený kontrakt dané komodity prodat někomu jinému a zbavit se tak svého závazku převzít fysickou komoditu
Pokud tedy kdy nakoupíme nějaký komoditní futures kontrakt, měli bychom se u svého brokera zároveň informovat, kdy má komoditní kontrakt FND a LTD. Podmínkou pak samozřejmě je nikdy nedržet komoditní futures kontrakt déle, než do data FND. Jakmile se začne FND blížit, je třeba se komoditního kontraktu okamžitě zbavit tím, že instruujeme brokera k jeho prodání a ten pro nás okamžitě zajistí kupce, který od nás komoditní futures kontrakt odkoupí. Tím se definitivně zbavíme závazku fyzického převzetí dané komodity.
V drtivé většině případů se však vůbec nebudete muset myšlenkou zbavení se futures kontraktu do FND trápit. Výdělečné strategie, které vám ukážeme v pozdější části tohoto manuálu totiž dokáži přinést zisky během několika dnů a tak většinou budete komoditní futures kontrakt držet jen krátkou chvilku - aby jste ho pouze o pár dnů později prodali s patřičným ziskem.
zdroj: www.financnik.cz

2. Co jsou to komodity a jak to funguje

1. srpna 2006 v 22:39 | BOBOLIT |  KOMODITY

2. Co jsou to komodity a jak to funguje

Komodity jsou zjednodušeně suroviny. Většina základních surovin kolem nás, jako například pšenice, oves, vepřové maso, hovězí maso, ale i ropa, zlato, nebo bavlna - těm všem se souhrnným názvem říká komodity.
Typická komodita - kukuřice
Obchodování s komoditami (angl. trading commodities) je nazýváno také jako "termínové obchodování", nebo častěji anglicky futures trading. Na rozdíl např. od akcií, kde se obchoduje s podíly určité společnosti, při komoditním (futures) obchodování se obchoduje se surovinami. Každá surovina (komodita) se pak obchoduje s určitým termínem dodání; můžete si například již nyní koupit pšenici s dodáním v prosinci příštího roku (nebo-li pšenici, která ještě není ani vypěstovaná). Pokud takovouto pšenici nakoupíte, váš obchod je zpečetěný smlouvou (tak zvaný futures kontrakt) a dodavatel je povinen vám na základě takovéto smlouvy dodat do konce prosince příštího roku určité, smlouvou dané množství pšenice, které jste vy na základě uzavřené smlouvy povinný odebrat - a to za předem stanovenou cenu.
Nemusíte se však ničeho bát - vy ve skutečnosti nikdy žádnou pšenici nakupovat nebudete (natož jí tak někde skladovat, nebo uzavírat nějaké smlouvy). Ještě než si však vysvětlíme, jak tedy komoditní obchodování prakticky funguje, pohlédněme nejprve trochu do historie:
Historie komoditních obchodů sahá podle některých pramenů až někam k 6000 let staré Číně. Nicméně, první skutečně dochované doklady týkající se komoditních obchodům se vztahují k Japonsku, kde se tento obchodní instrument používal k zajištění úrody rýže již někdy kolem 17 století. I když od té doby uplynulo několik stovek let, princip japonských "rýžových" komoditních obchodů zůstal velmi podobný tomu, jakým se obchodují komodity dnes.
Rýžová pole v Japonsku - počátek komoditního businessu
Cílem japonských pěstitelů bylo zajistit financování sezónního pěstování rýže. Pokud farmáři chtěli vypěstovat určité množství rýže, s cílem rýži později s patřičným ziskem prodat, potřebovali nutně určitý kapitál, ze kterého by samotné pěstování rýže financovali (náklady na mzdy, náklady na sazbu, ošetřování a sklizeň úrody, apod.) Pokud však rýžoví farmáři potřebné finance neměli, existovala tu možnost určitým způsobem "předprodat" rýži ještě před jejím vypěstováním. Řekněme, že rýžový farmář věděl, že za cenu XY dokáže vypěstovat 100 tun rýže. Jistý odběratel (například vlastník sítě obchodů) zase věděl, že bude na příští rok potřebovat právě oněch 100 tun rýže. Oba se tedy domluvili, že farmář zajistí pro odběratele 100 tun rýže, která bude farmářem dodána v určitém konkrétním termínu během příštího roku a obchodník za ní zaplatí předem dohodnutou cenu (pro farmáře byla akceptovatelná taková cena, která pokryla jeho výrobní náklady + zahrnovala i patřičný profit). Tato domluva byla samozřejmě výhodná pro obě strany - farmář měl svého jistého kupce ještě před tím, než vůbec začal rýži pěstovat a obchodník již předem věděl, kolik za rýži příští rok zaplatí. Jejich dohoda pak byla zpečetěna smlouvou, která se dnes nazývá futures kontrakt. S touto smlouvou pak mohl jít pěstitel do první banky a na základě ní, jakožto jistiny, získat půjčku k financování vypěstování rýže.
Postupem času se však začalo ukazovat, že ne vždy je tento způsob uzavírání futures obchodů pro obě strany skutečně výhodný: mohlo se například stát, že ten rok, kdy farmář pěstoval rýži pro předem stanoveného kupce, bylo rýže celkově velký nedostatek a tak cena rýže prudce vylétla vzhůru. Náš farmář se pak pravděpodobně tloukl hlavou do stěny, neboť svou úrodu byl povinen prodat za předem domluvenou cenu a to i přesto, že cena úrody měla v té době několikanásobně vyšší hodnotu. Na druhou stranu, obchodník, který futures kontrakt s farmářem uzavřel si mohl mnout ruce, protože věděl, že za svou rýži zaplatí mnohem méně, než kolik je momentální cena rýže na trhu (a tak bude moci prodat předem nasmlouvanou rýži s tučným ziskem).
Netrvalo tedy dlouho a záhy někdo přišel s myšlenkou, že by bylo možné obchodovat se samotnými futures kontrakty. Například, pokud by náš farmář věděl, že úroda bude letošní rok špatná a cena rýže vyrazí nahoru, mohl by se svého kontraktu "zbavit", prodat ho s patřičným ziskem jinému farmáři (který nutně potřeboval nějaký kontrakt kvůli půjčce od banky) a odprosit se tak od svého závazku. Zrovna tak však mohl spekulovat i náš obchodník: pokud ten tušil, že bude úroda špatná, mohl po celém Japonsku ve své předvídavost nasmlouvat obrovské množství futures kontraktů, které v momentě, kdy cena rýže vylétla vzhůru, samozřejmě též nabyly na hodnotě. Obchodník si tak mohl nechat pouze jeden kontrakt potřebný pro svou síť obchodů a ostatní kontrakty s tučným ziskem prodat každému, kdo nutně potřeboval rýži (které zrovna bylo nedostatek).
Postupem času se nakonec ukázalo, že futures kontrakty jsou skvělým způsobem rychlého zbohatnutí. Futures kontrakty začali nakupovat i lidé, kteří neměli o pěstování rýže ani ponětí a ve skutečnosti žádnou rýži nepotřebovali. Kontrakty však nakupovali v naději, že i další rok bude špatná úroda a oni své levně nakoupené kontrakty budou moci prodat s patřičným ziskem. Pokud však byla úroda naopak abnormálně bohatá a cena rýže se dostala na svá minima, zbavovali se samozřejmě tito spekulanti svých futures kontraktů se ztrátou.
Pohled na parket burzy NYSE, kde se začínají právě obchodovat futures kontrakty cukru - no není lepší vše sledovat z tepla domova od počítače? :)
Dnes se futures kontrakty obchodují na mnoho komodit - samozřejmě jsou to nejrůznější rostlinné a živočišné produkty, ale i kovy, úrokové míry, měny a další. Podrobně se tomuto tématu budeme věnovat v dalších kapitolách manuálu Zrovna tak v dnešní době využívají futures kontrakty nejenom farmáři a spekulanti, ale též velcí odběratelé, kteří se takto jistí proti nenadálým cenám dané komodity v budoucnosti (tak zvaný hedging).
Toliko krátce pohled do historie a letmé představení komoditního obchodování. Nemusíte se však nic "biflovat", neboť - jak si za chvíli ukážeme - pro účely našeho obchodování bohatě postačí vědět to, že existují futures kontrakty, které se dají skrze komoditní burzy volně obchodovat a na kterých můžeme všichni případně vydělávat. A jak si brzy ukážeme, abychom v komoditách vydělávali (nemalé) peníze, ve skutečnosti ani nemusíme nic o žádné komoditě vědět. Vše, co nám k vydělávání stačí, jsou grafy s cenami komodit.
zdroj: www.financnik.cz

1. Komodity – cesta k bohatství a prosperitě?

1. srpna 2006 v 22:33 | BOBOLIT |  KOMODITY

1. Komodity - cesta k bohatství a prosperitě?

Letmou představu o obchodování s komoditami má mnoho lidí - i těch, kteří se investováním vůbec nezabývají. Není se čemu divit - prostřednictvím komoditních obchodů nemálo lidí velmi zbohatlo a tak se tento typ spekulování s velikou oblibou často objevuje i jako námět v různých filmech (např. vynikající film Záměna s Eddym Murphym) a knihách. Komoditní obchodování je oproti jiným způsobům dosažení finanční nezávislosti o to lákavější, že je dostupné doslova každému a každý bez výjimky má v něm rovné šance uspět. Podle zvolené strategie navíc stačí pro úplný začátek i jen několik málo desítek tisíc korun k tomu, aby mohl jedinec tento úžasný způsob hodnocení a vydělávání peněz uvést v život.
Na druhou stranu, na komoditním obchodování se snažilo v minulosti přiživit mnoho "investičních společností" lákající z kapes obyčejných lidí nemalé peníze, které následně pro svůj zisk "utopily" v trzích. Bohužel, takovéto firmy dělaly komoditnímu obchodování v naší zemi v bývalých letech velmi negativní "reklamu" a tak není divu, že řada lidí se bojí už samotného pojmu "komodity", aniž by se pokusila hlouběji rozkrýt, co se ve skutečnosti za tímto jedinečným businessem skrývá.
A to je škoda - komodity jsou při rozumném přístupu cesta, kterou si řada lidí po celém světě zajišťuje své hlavní nebo vedlejší (nemalé) příjmy. Nevěříte? Proto je zde tento bezplatný manuál, který vám pomůže zcela nezávazně a zdarma poodhalit mnoho "tajemství" ze světa komodit i světa těch, kteří na komoditách vydělali nemalé jmění.
Kolik lze v komoditách vydělat? Možnosti jsou téměř neomezené a jsou i tací spekulanti, kteří pravidelně vydělávají v komoditních trzích doslova pohádkové jmění. Obchodníků, kteří opakovaně dokazují, kde až mohou být hranice úspěšného komoditního obchodování, je celá řada. Často citovaný Richard Dennis například přeměnil 1 600 vypůjčených dolarů do 200 milionů dolarů během přibližně 10 let.
Klasická ukázka středně-dlouhodobého komoditního obchodu v prosincové bavlně. 12.5.2004 otevřen obchod, který byl uzavřen 17.8.2004. Pro uskutečnění obchodu bylo potřeba složit u brokera zálohu pouze 1 700 dolarů. Výsledkem obchodu je zisk 7 765 dolarů za necelé 3 měsíce...
Kde je velký zisk je samozřejmě i vysoký risk. Stejně, jako lze v komoditách lehce vydělat, lze i rychle vše ztratit - a to nejen peníze, které investor do obchodování investuje, ale třeba i více. A drtivá většina běžných investorů v komoditách skutečně ztrácí - v nejrůznějších statistikách se udává, že 80% procent investorů neuspěje a své investice "přesouvá" do kapes zbývajících 20%, kteří pak vydělávají své "miliardy". Tato statistika podle nás funguje a procentní podíl neúspěšných investorů bude patrně ještě vyšší - ostatně proto mají komodity tak špatnou pověst (hlavně v zahraničí, v Čechách není komoditní investování příliš rozšířené). Skutečností však zůstává i fakt, že typický neúspěšný spekulant nikdy nepřizná svoji vlastní chybu (nedostatečné porozumění komoditnímu spekulování, nedostatečné zvládnutí psychologických a technických aspektů obchodování), a tak svůj neúspěch často svádí na "systém", na brokery, na politiku atd., čímž ještě více přilévá do ohně pochybností vůči komoditnímu obchodování.
Pokud většina individuálních investorů v komoditách neuspěje, má smysl se tímto druhem "obživy" zabývat? Naše odpověď zní jednoznačně ano. Pokud dokážete respektovat podmínky, které komoditní obchodování vyžaduje, dokážete být disciplinovaní a věnovat dostatečný čas studiu, sebevzdělávání a zdokonalování se, pak jste i vy na dobré cestě stát se úspěšnými komoditními obchodníky.
S komoditami je to jako s jakýmkoliv jiným businessem - nikde se nevydělávají peníze jednoduše a bez rizika. Stejně jako v běžném světě je i v komoditách třeba studovat, vše promýšlet, jednat s plánem a disciplinovaně. A to je klíč k úspěchu v komoditním obchodování, které však umí být výrazně štědřejší, než jakékoliv jiné podnikání.
Kolik lidí zkusí během svého života založit si svojí vlastní živnost či obchodní společnost a nakonec neuspěje? Určitě většina (i zde si troufáme tvrdit, že je to z dlouhodobého pohledu až 80% lidi). Přesto existují živnostníci a majitelé firem, kteří vydělávají. A stejné je to s komoditami. Kdo se nadchne, otevře si účet a bez studia vsadí velkou část svého účtu na jediný obchod, většinou brzy skončí. Na druhou stranu lidé, kteří - stejně jako v běžném podnikání - několik prvních let "dřou" - tj. trénují strategie, sebevzdělávají se, a mají pevné odhodlání v komoditním obchodování uspět, mají i velkou šanci, že uspějí. A úspěch v komoditách je jednou z největších finančních satisfakcí - tedy pokud zrovna nevlastníte ropné pole.
Začínající obchodníci s menšími účtu preferují většinou kratší obchodní strategie, kde je spekulant v trhu několik málo dní, nebo dokonce hodin či minut. Ukázka podobného obchodu v prosincovém kontraktu kafe. 24.5. jsme vstoupili do pozice na základě strategie proražení resistance (viz. dále). 1. června byl obchod ukončen - zisk 3 506 dolarů před odečtením komise. Po celou dobu obchodu nám broker blokoval zálohu 1 700 dolarů - vše co bylo třeba pro uskutečnění obchodu. Záloha byla po skončení obchodu samozřejmě vrácena a použili jsme ji na další obchody.

Proč tedy vůbec cestu za úspěchem v komoditním obchodování podstupovat? Zde je několik důvodů:

  • Komoditní spekulace jsou jednou z nejčistších forem kapitalismu. Jde o naprosto fair-play business mezi vámi a ostatními účastníky trhu. Vyhrává jedinec s vyšší disciplínou, zkušenostmi a lepším obchodním plánem. Komodity jsou business, ve kterém se nemusíte trápit s úplatky, neschopností podřízených či kolegů, ani náladami šéfů. Nemusíte investovat do kanceláří, zásob či zaměstnanců. Můžete vydělávat velké peníze a nemusíte mít žádné společníky, akcionáře ani zaměstnance. Vše co vám stačí je počítač, internetové připojení a pevná vůle.
  • Komoditní obchody lze provádět nesčetnými způsoby. Každý si může najít způsob, který nejlépe odpovídá jeho individualitě - především představám o risku a zisku a jeho časovým možnostem. Komoditní obchody představují business, který lze dělat i při zaměstnání - jsou cesty, kdy stačí trhy analyzovat jednou denně a celý den pak věnovat jiným činnostem.
  • Komoditní obchody jsou businessem na mezinárodní úrovni. Cítíte-li se v české zemi nedoceněni, pak komodity jsou jednou z cest, jak si vyzkoušet, zda-li uspějete v konkurenci lidí z celého světa - všichni mají přitom stejné podmínky a šance, jazykové znalosti nehrají rozhodující roli a všichni jsou odměňováni podle stejného klíče.
  • Komoditní obchody jsou svobodnou činnosti. Záleží pouze na každém individuálním investorovi jak často se obchodům věnuje, kolik zisku mu stačí a zda-li si vybere za rok dovolené jeden týden či bude půl roku cestovat.
  • Komodity mohou přinášet vysoké zisky přiměřené riziku, které je investor ochoten podstoupit a samozřejmě investovanému času a úsilí.
  • Komoditní obchody má šanci dělat každý, bez rozdílu společenského postavení či vzdělání. Ať máte vysokoškolské vzdělání, nebo jen základní, ať jste vysoce postavený šéf nadnárodní firmy, nebo "jen" prodavač u McDonalda - v komoditním obchodování mají všichni stejné šance.
  • Komodity jsou nejpoctivějším způsobem možného zbohatnutí. V komoditách neexistuje žádná korupce, úplatky, konkurenční boje a jiné nepříjemné stránky podnikání, jaké známe v České republice.
To jsou důvody, které přivedly ke komoditám nás. Pokud cítíte, že výše uvedené body oslovují i vás, pak čtěte tento manuál dál. Manuál vám sice neposkytne instantní rady jak zbohatnout - ale pomůže vám v základní orientaci a usnadní vám start do dalšího studia.
zdroj: www.financnik.cz