ZAJÍMAVOSTI

8. prosince 2010 v 22:50 |  ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ
Jakým způsobem se lze přepínat mezi nainstalovanými klávesami? Stačí klepnout myší na indikátor klávesnice na hlavním panelu nebo klávesovou zkratkou. Standardní nastavení klávesnicové zkratky je levý Alt + Shift, může však být změněná na Ctrl+Shift.nKterý z níže uvedených typů souborů je často používán při práci s obrázky? - a) .bmp, b) exe, c) .txt, d) .doc Z uvedených typů souboru se obrázků může pouze týkat .bmp. (Jinak .exe jsou spustitelné soubory - programy, txt jsou textové soubory, .doc je textový dokument v aplikačním programu MS Word).nJak postupovat při
naformátování diskety a co se při této akci stane se soubory, které na ní byly.Formátování je příprava diskety (i disku) na to, aby se na ni mohla ukládat a uchovat data. Způsobuje vymazání všech souborů Disketa se naformátuje tak, že nejprve musíme disketu správně vložit do disketové mechaniky. Pak poklepáme na ikonu Tento počítač. V otevřeném okně klepneme pravým tlačítkem myši na disketovou jednotku a ze zobrazení místní nabídky vybereme příkaz Naformátovat. Zobrazí se dialogové okno pro formátování diskety. Dále zvolíme nastavení formátování - tj. kapacita diskety, druh formátování, případně do políčka Jmenovka svazku napíšeme název pro disketu. Poté klepneme na tlačítko Spustit a vyčkáme, než se celá akce dokončí. Po ukončení formátování se vypíše tabulka o stavu diskety. Nyní stačí klepnout na tlačítko Zavřít a poté, pokud nechceme formátovat další disketu, opět klepneme na tlačítko Zavřít.n Myslíte, že se dá postupovat pří formátování USB flash disků podobně jako u diskety? Podobně jako u diskety se dá postupovat pří formátování USB flash disků. Oproti disketě je tu navíc výběr systému souborů pro formátování, protože se jedná o větší ukládací prostor, můžeme zvolit i systém souborů NTFS.n Jak by se mohl naformátovat USB flash disk. Co se při této akci stane se soubory, které na něm byly.Fleška se dá do počítače, do USB portu (tj. USB pasch disk). Kliknu pravou myší na disketovou jednotku, kde je fleška, (F), a dám formátovat a spustit. nMusí být na hlavním panelu vždy zobrazeny hodiny?Zobrazení hodin na hlavním panelu závisí na našem nastavení. Klepneme pravým tlačítkem myši na hlavní panel a ze zobrazené místní nabídky vybereme příkaz vlastnosti. V zobrazeném dialogovém okně se podíváme, zda máme zatrženou volbu Zobrazovat hodiny či ne. Na ní vše záleží.nCo znamená odinstalování programu?Odinstalovat program ne znamená jen smazat jeho adresář, ale je třeba odstranit i další součásti, které byly při jeho instalaci do počítače umístěny. Proto v okně Ovládací panely klepneme na ikonu Přidat nebo odebrat programy. Zobrazí se nám všechny aktuálně nainstalované programy. Program, který již na počítači nechceme mít, označíme a poté klepneme na tlačítko Změnit nebo odebrat. Pak se postupuje podle průvodce odinstalováním programu.nKde můžete do počítače nainstalovat tiskárnu? Z nabídky Start vybereme postupně příkazy Nastavení a Tiskárny a faxy. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém klepneme na položku Přidat tiskárnu. Spustí se průvodce instalací tiskárny, který by nás měl vést krok po kroku celou instalaci.nZapíná se spořič obrazovky pravidelně vždy po 10 minutách nebo je tomu jinak?Ne, vše si nastavuji sama. Kliknu pravým tlačítkem myši na pracovní ploše a ze zobrazení místní nabídky vyberu položku Vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém přejdu na kartu Spořič obrazovky. Zde si mohu nastavit typ spořiče i jeho časování.nZnamená vyčištění disku jeho úplné vymazání? Nejedná se o vymazání celého disku, ale jde jen o jeho čištění pomocí nástroje vyčištění disku. Může se použít k uvolnění místa na pevném disku odstraněním dočasných souborů Internetu, odebráním nainstalovaných součástí a programů, které nejsou používány a také vyprázdněním koše.nKterý z níže uvedených typů souborů je častopoužíván při práci s internetovými stránkami? - a) .bmp, b) exe, c) .htm, d) .doc Z uvedených typů souboru se webových stránek může pouze týkat .htm. (Jinak .exe jsou spustitelné soubory - programy, .bmp jsou obrázkové soubory,které se nemohou do internetových stránek vkládat a .doc je textový dokument v aplikačním programu MS Word).nKterá z následujících kombinací kláves může restartovat počítač? - Shift + Alt + Delete; Ctrl + Shift + Delete; Ctrl + Alt + Delete; Shift + Esc + Delete Restartovat počítač lze klávesou Ctrl + Alt + Delete. nKde můžete na počítači zjistit, co znamená pojem Komprese souboru a jak je třeba postupovat, abyste se potřebnou informaci dozvěděli? Pro vysvětlení pojmů a různých pracovních postupů používaných v systému můžeme použít nápovědu. Tu spustíme přes nabídku Start a Nápověda a odborná pomoc. V zobrazeném okně nápovědy si lze zvolit, jaký typ informace potřebujeme nebo co chceme dělat. Také ale můžeme do políčka Hledat přímo zapsat náš problém a po klepnutí na ikonu šipky se začnou témata nápovědy vyhledávat. Ze seznamu zobrazených témat si pak vyberu to, co mi nejvíce vyhovuje. Případně si i prohlédnu více podobných témat.n Co je to správce úloh a jak ho spustíte? Program Správce úloh mi dá informace o programech a procesech spuštěných v pošítači. Zobrazí se také nejběřnější pouřívaná měčení výkonu pro procesy. Je možné zobrazit stav spuštěných programů a ukončit programy, které přestaly odpovídat. Nepleťme si správce souborů jako třeba Průzkumník Windiws se Správcem úloh.nCo se děje při instalaci programu do počítače? -→ Skoro všechny programy od velkých firem mají v sobě tzv. instalační program, který by měl kontrolovat následující věci: a) projít systém našeho počítače a zjistit možné problémy s kompatibilitou, b) zkontrolovat, zda máme na pevném disku dost místa pro úspěšnou instalaci, c) vytvořit potřebné složky pro program, d) dekomprimovat komprimované soubory nového programu e) přidat nová písma (hlavně grafické editory) a ovladače potřebné k provozu programu (různé encyklopedie nebo hry), f) ke konci instalace se objeví návrh na automatickou registraci programu g) většina programů provede restart počítače. Závěrem píši, že se jednotlivé instalační programy od sebe liší, ale uvedený seznam platí obecně, tj., že program, který právě instalujeme, tak úplně vše dělat nemusí.nPostup, jak postupovat, když se na
hlavním panelu nezobrazuje čas. Dále, jak můžeme na počítači rychle zjistit datum →
Na vlastnostech hlavního panelu závisí, jestli jsou na hlavním panelu zobrazeny hodiny či ne. Klepneme pravým tlačítkem myši do hlavního panelu a z místní nabídky vybereme příkaz Vlastnosti. Na první kartě zobrazeného okna s názvem Hlavní panel zatrhneme volbu Zobrazovat hodiny klepnutím do políčka. Volbu potvrdíme klepnutím na OK. Když máme v hlavním panelu zobrazeny hodiny, tak datum lehce zjistíme tak, že myší najedeme do zobrazeného času a chvilku zde zůstaneme. Po chvíli se objeví v malém rámečku aktuální datum. nKde můžeme v rámci operačního systému zjistit velikost disku C: počítaře a kolik je na něm ještě volného místa? → Toto můžeme zjistit několika způsoby. Např. v Průzkumníku Windows klepneme pravým tlačítkem na ikonu pevného disku a ze zobrazené místní nabídky vybereme položku Vlastnosti. A hned z obrázku vidíme velikost pevného disku a velikost volného místa na disku.n Jak se pozastaví tisk souboru v tiskové frontě? pokud se zobrazí ikona tiskárny na hlavním panelu vpravo u indikátoru, tak na ní poklekáme. Pokud z nějakých důvodů ne, pak musíme v nabídce Startklepnout na položku Nastavenía pak na Tiskárny a faxy. Dále poklepáme na ikonu tiskárny, kam jsme tisk poslali. U obou případů se zobrazí Správce tisků dané tiskárny s dokumenty, které čekají na tisk ve frontě. Označme ten, který chceme pozastavit a v nabídce Dokumentklepneme na položku Pozastavit tisk.nOznačení více souborů jako nesouvislá oblast je pomocí klávesy Ctrl n Tlačítko Start se zaktivuje pomocí kláves Ctrl+Esc n Klávesová zkratka Ctrl+C nakopíruje označený soubor
do schránky Windows a Klávesová zkratka Ctrl+V ji ze schránky na požadovaném místě vyzvedne.
nKde můýeme nejrychleji otevřít soubor, se kterým jsme před chvílí pracovali? Z nabídky Start vyberu položku Dokumenty a klepnu zde na název souboru, se kterým jsem před chvílí pracovala. Soubor se otevře přímo vtom editoru, ve kterém byl tvořen. Může zde být maximálně
položek. nJak vysypu koš? →Na pracovní ploše klepnu na ikonu Koš pravým tlačítkem myši. Pak vyberu položku Vysypat koš. Pak se mě to optá, zda-li se opravdu mají všechny soubory odstranit. Já klepnu na tlačítko Ano a koš bude vysypán.nTyp souboru .gif jsou bitmapové obrázky s max. 255 stupní barev; .jpg je také bitmapový formát,který je často pouříván při práci s fotografiemi;
.xls jsou sešity vytvářené v MS Exel a soubor .mp3 je často používán se zvukem.nVÝCHOZÍ TISKÁRNA A NASTAVENÍ ZMĚN: výchozí tiskárna je ta z připojených tiskáren, která se použije při tisku spuštěném po klepnutí na ikonu Tisk v panelu nástrojů daného programu nebo ta, která se nabízí v dialogovém okně Tisk hned po otevření dialogového okna. VÝCHOZÍ TISKÁRNA se nastaví tak, že ve složce Tiskárny a faxy pod nabídkou Start, Nastavení, Tiskárny a faxy. Otevře se nám dialogové okno s ikonami všech nainstalovaných tiskáren. U jedné z ikon se nachází symbol zátržítka üv černém kolečku, který nám sděluje, že jde o výchozí tiskárnu. Jestli chceme nastavit jinou výchozí tiskárnu, pak stačí na ni pravým tlačítkem myši klepnout a z místní nabídky vybrat položku Nastavit jako výchozí.nOmylem smazaný soubor, který byl na pevním disku a nyní je omylem v koši můžeme zachránit tak, že poklepáním na ikonu Koš se nám koš otevře. My vyhledáme soubor, který potřebujeme zachránit a označíme ho. Pak na něj klepneme pravým tlačítkem myši a ze zobrazené místní nabídky vybereme příkaz Obnovit.nProgram Mapa znaků můžeme použítpro vkládání znaků, které se nachází na klávesnici. Také v něm můžeme zjistit i kombinace kláves, kterými se dá vložit daný znak rychle z klávesnice.nZobrazte okno se seznamem nainstalovaných tiskáren a toto okno nasnímejte a uložte jako obrázek do souboru Test.doc. Otevřu si nabídku Start, Nastavení a příkaz Tiskárny a faxy okno se seznamem nainstalovaných tiskáren. Pak stisknu klávesy Alt+PrintScreen a dialogové okno bude nasnímané ve schránce Windows. Pak přejdu do souboru Test.doc a dám příkaz
Vložit nebo stisknu klávesu Ctrl+V. Pokud budu chtít nasnímat celou obrazovku, pak stisknu jen klávesu PrintScreen.


 

Další články


Kam dál

Reklama